Resultaten eerste screeningsronde van herkomstlanden voor adoptie

15 februari 2023
Peuter zit te spelen op het gras, weggedraaid van de camera
De eerste screeningsronde van herkomstlanden waarmee Vlaanderen samenwerkt voor interlandelijke adoptie is afgerond door Opgroeien. Vijf landen werden onderzocht.

Screening herkomstlanden

Midden 2021 gaf de Vlaamse Regering de opdracht om de samenwerking met herkomstlanden in het kader van interlandelijke adoptie te screenen. Die screening moet de context waarin interlandelijke adopties gebeuren scherper stellen om de kans op wanpraktijken zoveel mogelijk uit te sluiten.

Opgroeien werkte op basis van de krijtlijnen die de regering vastlegde een gedetailleerd beslissingskader uit. Internationale organisaties met expertise in jeugdbescherming en kinderrechten zoals UNICEF, International Social Service (ISS) en Child Identity Protection (CHIP) werden ingeschakeld om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de samenwerkingsrelatie in elk herkomstland. Dit gebeurde op basis van contacten met lokale autoriteiten, NGO’s en organisaties die betrokken zijn bij jeugdhulp en adoptietrajecten.

Zowel geadopteerden als de interlandelijke adoptiediensten in Vlaanderen kregen de kans om alle informatie mee te beoordelen. Het Vlaams Centrum voor Adoptie van Opgroeien velde het uiteindelijke eindoordeel. 

Resultaten eerste screeningsronde

Vijf landen maakten deel uit van de eerste screeningsronde:  

  • De samenwerking met PortugalColombia en Zuid-Afrika wordt verdergezet.  
  • Voor de samenwerking met Kazachstan is een bezoek ter plaatse nodig alvorens een definitieve beslissing genomen kan worden. Voorlopig kon er immers slechts in zeer beperkte mate in contact getreden worden met de bevoegde autoriteiten in het land. In afwachting van meer duidelijkheid loopt de samenwerking intussen door. 
  • Met Vietnam wordt de samenwerking stopgezet omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten en belangen van de kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en hun gezin gewaarborgd worden. 

Meer informatie over deze resultaten lees je in het persbericht en in de definitieve beslissingsnota’s.

Kandidaat-adoptieouders vinden ook meer info bij de veelgestelde vragen op de website van Kind en Gezin.

Vervolg screenings

De komende maanden worden ook de 15 andere herkomstlanden, waarmee Vlaanderen op dit moment een adoptierelatie heeft, nog tegen het licht gehouden. 

Andere nieuwsberichten