Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

02 september 2021
Ouder houdt voet van baby vast
De laatste jaren rezen bij steeds meer interlandelijk geadopteerden vragen over hun adoptiegeschiedenis en de adoptieprocedure.

Deze vragen kwamen aan de oppervlakte zowel via verhalen in de pers als via rechtstreekse berichtgeving aan het Vlaams Centrum voor Adoptie. Om gehoor te geven aan de verscheidene vragen en bezorgdheden van geadopteerden, besloot toenmalig Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in 2019 om een onafhankelijk onderzoekspanel van experten aan te stellen. Het expertenpanel kreeg de opdracht een onderzoek te verrichten naar de interlandelijke adoptiepraktijk in het verleden met als doel de huidige procedure te herwerken en op die wijze adoptiekinderen te voorzien van meer waarborgen.

In augustus en september 2021 heeft het expertenpanel haar eindbevindingen en aanbevelingen gedeeld met de bevoegde minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, Wouter Beke, en met de Vlaamse Regering.

Je kan de rapporten ook zelf inkijken.

Deelrapporten

Deze rapporten vallen onder verantwoordelijkheid van de onderzoekers en gelden niet als consensus van het expertenpanel.

Er circuleren veel vragen over de stakeholdersbevragingbij de werkzaamheden van het expertenpanel. Om die reden hebben de onderzoekers aan het deelrapport van de stakeholdersbevraging werkveld een addendum toegevoegd en een bijlage.

Vragen of meer info

We beseffen dat deze boodschap veel vragen kan oproepen. Je kan nog steeds terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie en/of Steunpunt Adoptie.

  • Het Vlaams Centrum voor Adoptie breidt daarom de uren van de telefoonpermanentie uit en zal vanaf 2 september 2021 op werkdagen bereikbaar zij van 8 tot 20 uur op de telefoonnummers 02 533 14 76 en 02 533 14 77.
  • Ook bij Steunpunt Adoptie kan je terecht met je vragen via het nummer 078 15 13 27, elke werkdag van 9 tot 16.30 uur.

Alle informatie over adoptie vind je onder het thema adoptie op de website van Kind en Gezin.

Andere nieuwsberichten