Beleidsvoorstellen hervorming adoptie, in verbinding met pleegzorg

03 januari 2023
Kind met jas omgedraaid aan glijbaan
De Vlaamse Regering besliste in september 2021 over enkele krijtlijnen om te bouwen aan een vernieuwde aanpak voor (interlandelijke) adoptie en een sterke verbinding met pleegzorg. Opgroeien kreeg de opdracht om een adoptiebeleid uit te schrijven binnen deze krijtlijnen.

De Vlaamse Regering benadrukt het volgende in de krijtlijnen

  • Er is in Vlaanderen een toekomst voor interlandelijke adoptie.
  • De Vlaamse Regering zet hierbij in op een robuuste samenwerking met herkomstlanden, het verbinden van pleegzorg en adoptie en op een uitbreiding van de (na)zorg en begeleiding van alle adoptiebetrokkenen.
  • Adoptie en pleegzorg hanteren ‘meerouderschap’ als leidend kader, waarbij de oorspronkelijke ouders van ver of dichtbij een blijvende rol in het leven van het kind spelen.

Opgroeien kreeg de opdracht om een adoptiebeleid uit te schrijven binnen de krijtlijnen die de Vlaamse Regering vastlegde.

In het actieplan voor adoptie werden in 2022 3 werven geïdentificeerd en verder vorm gegeven:

  • Werf 1: het versterken van de samenwerkingen met de herkomstlanden (in proces)
  • Werf 2: het verbinden van pleegzorg en adoptie
  • Werf 3: het versterken van het bestaande beleid op vlak van zorg en begeleiding na een adoptieplaatsing

Voor werven 2 en 3 werden twee werkgroepen opgericht. Het resultaat van beide werkgroepen werd voorgelegd aan twee afzonderlijke stakeholdersgroepen, zij gaven feedback op volledigheid en prioriteiten.

De volgende actoren werden hierbij betrokken: Pleegzorg Vlaanderen, de diensten binnen de pleegzorg- en adoptiesector, geadopteerden, een ex-pleegjongere, adoptieouders, pleegouders en vertegenwoordigers van het cliëntenperspectief pleegzorg. Dit leidde tot een aantal uitgewerkte beleidsvoorstellen per werf.

Hieronder vind je het eindresultaat van de beleidsvoorstellen van beide werkgroepen, zoals deze aan het kabinet van Minister Crevits werden voorgesteld op het afsluitmoment van 15 december 2022.

In 2023 zal hiermee verder aan de slag gegaan worden, onder andere door verder vorm te geven aan een nieuw ontwerpdecreet voor adoptie en aanpassingen aan de regelgeving voor pleegzorg.

 

Beleidsvoorstellen door de werkgroep ‘Zorg en begeleiding’

Andere nieuwsberichten