Video

Onderzoeksproject B-Adult

Maak kennis met het doctoraatsonderzoek van Anna Raymaekers (KULeuven). Zij ontwikkelt - samen met Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, onderzoekscentrum LUCAS KULeuven en softwarebedrijf Licquid - een innovatief blended care programma voor jongvolwassenen.

Wat is het?

Maak kennis met het doctoraatsonderzoek van Anna Raymaekers (KULeuven). Zij ontwikkelt - samen met Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, onderzoekscentrum LUCAS KULeuven en softwarebedrijf Licquid - een innovatief blended care programma voor jongvolwassenen.

Waarom is het belangrijk

Het programma tracht jongeren die een beroep doen op hulpverlening te ondersteunen, voor een succesvolle transitie naar de volwassenheid.

Hoe gebruiken

In dit onderzoek zal, naast een ‘offline’ hulpverleningsmethodiek, ook een ondersteunende app ontwikkeld worden. Deze app is een samenwerkingsinstrument waarmee de jongere, de hulpverlener(s) en het netwerk van de jongere als gelijkwaardige partners aan de slag kunnen gaan.

De app zal ervoor zorgen dat jongeren:

  • hun toekomstplan meer zelf in handen kunnen nemen,
  • op een laagdrempelige manier hun netwerk kunnen uitbouwen,
  • tips en tricks kunnen uitwisselen met peers.

De app zal op termijn ook het huidige groei- en ondersteuningsplan kunnen vervangen.

Op basis van de input van experten (ervaringsdeskundigen, jeugdhulpverleners en onderzoekers), wordt op dit moment een prototype van de app ontwikkeld. Dit prototype zal later dit jaar getest worden door jongeren uit de jeugdhulp om dan verder gefinetuned te worden.

Doel

Het programma tracht jongeren die een beroep doen op hulpverlening te ondersteunen, voor een succesvolle transitie naar de volwassenheid.

Kennismaking en situering onderzoek

Ontwikkeling en functionaliteiten van de app

Digitalisering in de jeugdhulp - stellingenspel

B-Adult app verkennen

Feedback van de deelnemers op de app

Auteur

Anna Raymaeker

Jaar van publicatie

2023
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Voornaam Achternaam
Voornaam Achternaam
Functietitel
Ook interessant