Onderzoeksrapport

Digitale ondersteuning van samenwerking in de jeugdhulp

Wat is het?

Tussen september 2021 en januari 2022 voerden UCLL, Arteveldehogeschool en SAM Steunpunt Mens en Samenleving een onderzoek naar de noden en behoeften van kinderen, jongeren, gezinnen en hulpverleners voor de digitale ondersteuning van samenwerking.

Waarom is het belangrijk

Er wordt steeds meer samengewerkt in netwerken en met verschillende organisaties. Denk maar aan netwerken zoals 1G1P, Kompas+ of netwerkconferenties. Daarbij is vaak de vraag hoe dat samenwerken ook digitaal ondersteund kan worden. En hoe we die transformatie kunnen aangrijpen om kinderen, jongeren en gezinnen meer regie te geven over hun traject. 

Hoe gebruiken

Om meer handvatten te krijgen, voerden UCLL, Arteveldehogeschool en SAM Steunpunt Mens en Samenleving een onderzoek naar de noden en behoeften van kinderen, jongeren, gezinnen en hulpverleners als ze denken aan digitale ondersteuning van samenwerking. Ze keken ook naar de tools die er vandaag al bestaan en welke daarvan in aanmerking komen om te gebruiken in Vlaanderen. Dit onderzoek liep van september 2021 tot januari 2022. Meer info over het onderzoek is te vinden op de website van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Auteur

Opgroeien

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant