Video

Artificiële Intelligentie (AI), Chat GPT, MyAI van Snapchat

Wat is het?

Tijdens het netwerkmoment Bandbreedte van september 2023 verzorgde Luc Deflem (Digitaal Vlaanderen) een webinar over AI, ChatGTP en MyAI: wat het doet en wat het kan.

Waarom is het belangrijk

Ook in jeugdhulp is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijkheden en gevaren van artificiële intelligentie en tools zoals ChatGTP.

Hoe gebruiken

De webinar gaat dieper in op het gebruik van AI, ChatGTP en MyAI.

Auteur

Opgroeien

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant