Team

EXPOO

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien.
team expoo lachend samen poseren

Team EXPOO: "We zetten mee onze schouders onder de missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Expertise over opvoeden en opgroeien verzamelen, duiden én delen: dat is onze drijfveer." 

Daarvoor werkt EXPOO samen met experten en beleidsmedewerkers bij Opgroeien en met verschillende partners. EXPOO wordt ook bijgestaan door een reflectiegroep. Internationaal houdt EXPOO de vinger aan de pols door betrokken te zijn bij enkele internationale werkingen.

 

“Met onze producten willen we praktijk, wetenschap en beleid verbinden en inspireren. We geloven dat vanuit kennis onderbouwd werken bijdraagt aan toegankelijke kwaliteitsvolle ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen.”
Nele Travers van team EXPOO kijkt lachend in de camera
Nele Travers, EXPOO
Familie wandelt hand-in-hand over straat, diversiteit, gezin, samenleving

EXPOO ontstond in 2009 met het decreet opvoedingsondersteuning. Sinds mei 2014 valt EXPOO onder het decreet preventieve gezinsondersteuning. De aansturing gebeurt volledig door Opgroeien. 

 

Je kunt bij EXPOO terecht voor

  • Actuele, betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Steeds gebaseerd op onderzoek, cijfers en statistieken; kennis en ervaring van professionals en verhalen en noden van ouders. 
  • De implementatie van nieuwe concepten, tools en methodieken zodat ze verankerd raken in het werkveld. EXPOO heeft daarbij aandacht voor de impact op lange termijn.
  • Een helikopterblik over het welzijnslandschap en daarbuiten. EXPOO verbindt wat samenhangt en signaleert belangrijke tendensen voor onderzoek en beleid. 
  • Een experimenteerruimte waar nieuwe ideeën en initiatieven vruchtbare grond vinden om te groeien. De wereld staat niet stil dus permanent leren en doen evident. En samen leer je meer.

Dit doet EXPOO concreet

  • Databank kwaliteitsvolle praktijken: Kennis en inzichten over kwaliteitsvolle en onderbouwde werkwijzen om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen en te begeleiden bij elkaar brengen en nuttig maken voor professionals en beleid. 
  • Thema's en tools op opgroeien.be met kwaliteitsvolle resources, materialen, casestudies, documenten, podcasts ...
  • Publicaties en Opgroeien congres: Tweejaarlijks hybride Opgroeien congres vol inspiratie en ontmoeting voor beleidsmakers, professionals en wetenschappers uit het brede werkveld jeugd- en gezinsbeleid.
  • Implementatie en innovatie: Expertise delen met experten, organisaties en netwerken bij het innoveren of implementeren van concepten en beleidsbeslissingen.
  • Investeren in vakmanschap: Verder inzetten op het versterken van competente medewerkers en systemen voor al wie betrokken is in het domein jeugd- en gezinsbeleid.
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 35 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.