Presentatie

Infant Mental Health awareness week

Wat is het?

De Infant Mental Health (IMH) awareness week vestigt de aandacht op het welbevinden van het jonge kind. Tijdens de IMH-week van 2023 organiseerde Opgroeien een webinar voor eigen medewerkers, consultatiebureau-artsen en medewerkers van kinderopang. Professoren Bart Soenens (UG) en Nicole Vliegen (KUL) kregen vier stellingen gebaseerd op vragen vanuit de praktijk voorgeschoteld. Deze experten gaven vanuit hun perspectief, Bart vanuit de vitamines voor groei (Zelfdeterminatietheorie) en Nicole vanuit IMH, zeer genuanceerde antwoorden op vragen zoals: mag je een kind nog in de hoek zetten, negeren of niet, belang van opvoedadvies, spreek je een ouder aan die hardhandig is met zijn kind?

Waarom is het belangrijk

“Wat het fijnst is, is om taal aangereikt te krijgen om opvoeding bespreekbaar te maken met ouders.

Heel fijn om zoveel nuance te horen bij de professionals en ik heb op mijn eentje geapplaudisseerd toen Bart het had over de aandacht die we moeten hebben voor de kinderen, maar ook voor de drie basisbehoeften van de ouders. Dat sluit zo mooi aan op wat Binu Singh zegt hierover nl. een ouder heeft tijd, energie en verbondenheid met zichzelf nodig om op te voeden.

Ik denk dat we als Kind en Gezin het verschil kunnen maken door dit aspect van opvoeding te ondersteunen. Trouwens een van de eerste lessen die ik meenam uit de opleiding Triple P: ervan uitgaan dat de ouder het antwoord op de opvoedingsvraag al in zich heeft. We moeten alleen maar helpen het naar boven te krijgen”. Sabine Baeyens, verpleegkundige Kind en Gezin Kiel Linkeroever

Auteur

Opgroeien

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant