Onderzoeksrapport

Beleidsadvies over visie en positie van blended ondersteuning

Wat is het?

In opdracht van Opgroeien werkte een adviesgroep een kader uit voor de ontwikkeling van meer visie op blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. Dat leidde tot de beleidsnota 'Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen. Een advies over visie en positie'.

Waarom is het belangrijk

De adviesgroep van 23 werkveldvertegenwoordigers is samengesteld door Opgroeien en werd begeleid vanuit Onlinehulp Vlaanderen door Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool, Sociaal Werk) en Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving). 

"Het formuleren van een visie op blended ondersteuning en de positie van de online aanpak daarbinnen mag niet leiden tot een keurslijf. Zo’n visie en positionering mogen een leidraad zijn waarbinnen de professional en de cliënt samen bepalen welke blended ondersteuning het meest wenselijk en haalbaar is"

Hoe gebruiken

De adviesnota "Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen. Een advies over visie en positie" behandelt volgende vragen:

  • Wat wordt verstaan onder ‘visie op blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen’ en wat moet ‘de positie van een online aanbod daarbinnen’ bevatten?
  • Wie bepaalt deze visie en positie best?
  • Wat kan de inhoud van zo’n digitaal aanbod zijn?
  • Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om kwaliteitsvol blended te kunnen werken en hoe kan dat gerealiseerd worden?

Het antwoord op deze vragen leidde tot 20 adviezen, opgedeeld in 4 clusters, en een duidelijke call to action. Opgroeien zal - samen met zijn partners - met de adviezen verder aan de slag gaan binnen het verhaal van de digitale transformatie en roadmap.

Ook interessant