Materialenpakket

Beleidstool digitale inclusie en mediawijsheid-Welzijn

De digitalisering van de samenleving brengt ook voor de welzijnssector zowel voordelen als nieuwe uitdagingen met zich mee.

Wat is het?

De beleidstool helpt je om na te denken hoe je kan werken aan digitale inclusie en mediawijsheid (regierol) en waar je kan op inzetten: 

  • toegang
  • competenties
  • een ondersteuningsnetwerk
  • dienstverlening 

Deze aspecten komen aan bod in 22 bouwstenen, die je als instrument gebruikt om je beleid vorm te geven.

Waarom is het belangrijk

De digitalisering van de samenleving brengt ook voor de welzijnssector zowel voordelen als nieuwe uitdagingen met zich mee. Deze beleidstool helpt je om een gedragen en duurzaam beleid uit te schrijven rond digitale inclusie en mediawijsheid, zodat je als voorziening met digitale vragen en situaties aan de slag kan. 

Hoe gebruiken

Een gedragen en duurzaam beleid rond digitale inclusie en mediawijsheid schrijf je niet alleen uit. Om dit volledige proces te doorlopen heb je een trekker nodig, die het overzicht bewaart, en een groep medestanders, die samen rond de tafel gaan zitten. 

Het proces bestaat uit 4 fasen om tot een beleid rond digitale inclusie en mediawijsheid te komen. 

  • In de eerste fase gaat de trekker op verkenning: welke acties zijn er al rond digitale inclusie en mediawijsheid, welke bronnen zijn er voorhanden, welke mensen moeten rond de tafel, … 
  • In de tweede fase gaat de trekker met de medestanders nadenken over prioriteiten op lange en korte termijn. 
  • In de derde fase worden de gekozen prioriteiten uitgewerkt tot een uitgeschreven visie en een concreet actieplan
  • In de vierde fase koppelt de trekker het beleid terug binnen de voorziening en zorgt deze persoon ervoor dat het beleid regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.

Wanneer elke fase ingepland wordt, is volledig vrij te kiezen. Het is wel belangrijk om voldoende tijd te nemen om het volledige proces te doorlopen. Reken dus op 6 tot 12 maanden.

Doel

Deze beleidstool helpt je om een gedragen en duurzaam beleid uit te schrijven rond digitale inclusie en mediawijsheid, zodat je als voorziening met digitale vragen en situaties aan de slag kan. 

Doelgroep

Alle organisaties binnen welzijn

Werkwijze

Bestel een fysiek exemplaar van de beleidstool of print de verschillende onderdelen van de beleidstool af op basis van de documenten hieronder.

Extra inspiratie bij de bouwstenen van de beleidstool kan je online terugvinden. 

Partners

Mediawijs

Webinar aan de slag met de toolbox digitale inclusie en mediawijsheid

Ook interessant