Materialenpakket

Toolkit Samenwerking opvoedondersteuning

Wat is het?

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een toolkit ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal hoe verbind je deze groepen?

De toolkit bestaat uit een PowerPoint, een handreiking voor de bijeenkomstleider en hand-outs voor de deelnemers. De PowerPoint is hieronder te downloaden. Daarnaast is er een drietal brochures, voor zowel de formele als de informele werkers en de gemeente.

Waarom is het belangrijk

Na de transformatie van de zorg voor jeugd willen veel gemeenten investeren in het bouwen aan duurzame verbindingen tussen de wijkteams jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin en informele partijen in de wijk die actief zijn rondom opvoeding. Maar, hoe geef je deze verbinding vorm?

Vrijwilligersorganisaties – waaronder migrantenzelforganisaties (MZO’s) - kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van ouders. Hierbij kan het gaan om migrantenouders of andere ouders die de weg naar opvoedondersteuning niet weten te vinden. Bijvoorbeeld in het verbreden van hun opvoedkapitaal en het verbinden van deze ouders met de beschikbare voorzieningen op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Hoe gebruiken

.De toolkit van het Kennisplatform Integratie & Samenleving biedt de ideale programmaonderdelen om een ontmoeting vorm te geven tussen uw organisatie en sleutelfiguren uit migrantennetwerken. Met de instrumenten kunt u ervoor zorgen dat informele netwerken en het professionele circuit op een prettige manier met elkaar kennismaken en elkaar kunnen versterken. Als u weet van elkaars bestaan, met elkaar heeft kennisgemaakt en weet wat u beiden in de aanbieding heeft, dan verbetert dat het bereik van nog minder goed bereikte groepen en de dienstverlening aan uw cliënten. En dan verbetert de samenwerking in de keten rond jeugd en gezin. Het samenwerken van professionals en informele ‘werkers’ kan uw eigen dienstverlening versterken én de pedagogische civil society rond jeugd en gezin een impuls geven.

Ook interessant