Artikel

"Inzetten op preventie en geïntegreerde zorg voor kwetsbare zwangeren"

Wat is het?

Katrien Beeckman over Born in Belgium Professionals, een digitaal platform dat ontwikkeld werd door en voor professionals rond kwetsbare zwangere vrouwen. Het is een tool specifiek voor de professionelen die via het platform aanstaande mama's kunnen screenen op psychosociale kwetsbaarheden om zorgnoden te detecteren. Mama's worden gescreend op 13 indicatoren binnen die kwetsbaarheden: dat gaat van inkomen, over opleidingsstatus, sociaal netwerk en financiële status tot middelengebruik, geweld, depressie, angst en geboorteland.

Waarom is het belangrijk

Born in Belgium Professionals is wetenschappelijk gefundeerd en werd gebouwd in samenwerking met partners op het terrein. Dat is de grote sterkte van deze screeningstool. Er kan multidisciplinair samengewerkt worden over de nulde, eerste en tweede lijn, zodat op die manier de continuïteit van zorg kan gegarandeerd worden. Door de psychosociale noden bij elke vrouw in kaart te brengen kunnen we komen tot geïntegreerde zorg voor kwetsbare zwangeren. Dat in combinatie met het feit dat het platform kan gedeeld worden, lijkt mij de grote meerwaarde tegenover alles wat er nu al bestaat.

Auteur

ZorgNet Icuro - Kim Marlier

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant