Scheiding

Enkele opvallende cijfers over scheiding in Vlaanderen

Opvallende cijfers over de hoeveelheid, de veranderingen binnen het gezin, de impact op kinderen, het verblijf van kinderen na de scheiding van hun ouders en de gevoelens over en het contact met de ex-partner.

Hoeveel jongeren maken een scheiding van hun ouders mee?

Een scheiding brengt meerdere veranderingen in de gezinssituatie van kinderen met zich mee. Dit vraagt veel flexibiliteit van kinderen.

 • Ongeveer 15% van de kinderen heeft na de scheiding minstens drie transities doorlopen bij één van de ouders, waarvan minstens 1 bijkomende relatie-ontbinding.
 • Ongeveer 50% van de kinderen heeft minstens 2 transities doorlopen bij één van de ouders (bv. van éénoudergezin naar stiefgezin). Mortelmans, 2011.  
 • Uit de Gezinsenquête 2022 blijkt dat 29.5% van de mannen en 35% van de vrouwen één of meerdere kinderen heeft uit één of meerdere vorige relaties. Naarmate men ouder wordt, worden deze percentages steeds hoger, zo heeft quasi de helft van de respondenten uit de oudste leeftijdscategorie (55j-64j) kinderen uit minstens één vorige relatie. 

Waar verblijven kinderen na de scheiding van hun ouders?

Sinds de veranderende wetgeving is er een duidelijke stijging van het verblijfsco-ouderschap. 27% van de bevraagde kinderen verblijft in ongeveer gelijke mate (33%-66%) bij beide biologische ouders. De vader krijgt dus een grotere rol dan voorheen. (Mortelmans et al., 2016, tabel 6.1 op pagina 137).

Impact op de kinderen? Kinderen hebben veerkracht.  

 • 20-25% van de kinderen krijgt op lange termijn te maken met ernstige problemen na de scheiding. Het gaat zowel om sociale en schoolse problemen als om gedrags- en emotionele problemen.
 • 75-80% van de kinderen ondervindt op lange termijn geen negatieve gevolgen van de scheiding. Na een periode van 2 à 3 jaar komen ze tot herstel.

Gevoelens over en contact met de ex-partner

Uit de Gezinsenquête 2022, uitgevoerd door de Vlaamse overheid in 2021, blijkt dat:

 • 5,2% van de gescheiden ouders ‘zeer positieve’ gevoelens ervaart ten aanzien van de ex-partner.
 • 21,8% ‘eerder positieve’ gevoelens ervaart.
 • 8,8% van de gescheiden ouders ‘zeer negatieve’ gevoelens ervaart.
 • 14,7% van de gescheiden ouders ‘eerder negatieve’ gevoelens ervaart.
 • Ongeveer de helft van de ouders ‘neutrale’ gevoelens ervaart.
 • Vier op de tien respondenten, die het ouderschap delen met een ex-partner, zelden of nooit contact hebben met hun ex-partner.

Bronnen: