Scheiding

Interessante websites

Ontdek websites met heel wat informatie en advies over scheiding.

Informatie, ondersteuning en advies voor gezinnen

  • De online scheidingskoffer geeft toegankelijke informatie voor ouders, kinderen, hun omgeving en professionals over diverse aspecten van het ouderschap en gezinsleven na een relatiebreuk, toeleiding  naar bestaande informatiebronnen, diensten en hulpverlening en concrete tools zoals reflectiekaarten en methodieken.
  • Op tweehuizen.be vertellen kinderen en jongeren wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan, en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. De site geeft ook informatie over echtscheiding en bemiddeling.
  • Op tijdvoorjerelatie vind je informatie, advies of (professionele) ondersteuning over partnerrelaties, relatieproblemen en relatiebreuken. 
  • CAW's bieden verschillende vormen van ondersteuning en hulp in zake relatie, gezin & omgeving onder andere bij (vecht)scheiding. 
  • Wanneer onderhoudsgeld niet wordt betaald, kun diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen een aanvraag indienen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

Ondersteuning en materialen professionals

  • De intersectorale werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding van CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelde heel wat materiaal ter ondersteuning van hoogconflictueuze scheidingen.
  • Ook op de website van de Belgische overheid vind je informatie over (echt)scheiding. 
  • Het project ‘EHBO-ouders uit elkaar’, in samenwerking met onder meer de kinderrechtencommissaris, de Gezinsbond, KANS en experts in (hoogconflict-)scheiding. Dankzij de steun van Centrum Louise Marie vzw, wijst www.ehbo-kid.be de weg naar vele organisatoren en partners die dit thema belichten, biedt lesmateriaal aan om te gebruiken in de klas, een lied, videoclip en meer.

Kinderrechten

Op tZitemzo kunnen minderjarigen, volwassene en organisaties terecht met vragen over kinderrechten in het algemeen en het Belgisch jeugdrecht.