Positief leefklimaat

Interessante websites

Ontdek interessante websites met heel wat informatie over positief leefklimaat.

Academische Werkplaats Leefklimaat

In januari 2019 kreeg de Vereniging Ons Tehuis, in samenwerking met Universiteit Gent, de goedkeuring van de Vlaamse regering om een academische werkplaats op te richten.  Deze academische werkplaats schenkt aandacht aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de residentiële jeugdhulp.

De ‘Academische Werkplaats Leefklimaat’ (AWL) in Vlaanderen verbindt praktijk, wetenschap en beleid.  Ze wil informatie over het thema verzamelen, kennis verder ontwikkelen, verbreden en verankeren op alle betrokken niveaus (leefgroep, organisatie, beleid, onderzoek).

 

Lectoraat residentiële jeugdzorg Leiden

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet onderzoek naar het leefklimaat binnen justitiële jeugdinrichting, residentiële jeugdzorginstellingen en forensisch psychiatrische instellingen. Het leefklimaat is de beleving van de sociale omgeving in een instelling. Een open, positief leefklimaat binnen een instelling is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Er is een positief en open leefklimaat als de begeleiding de client helpt en naar de cliënt luistert, de cliënt dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn en er een prettige, veilige sfeer hangt in de instelling. 

ICOBA-aan de slag met agressie

Een positief leefklimaat biedt veiligheid en speelt in op de psychologische basisbehoeften van verbinding, competentie en autonomie van alle betrokkenen.

Ontdek hier welke elementen een goed klimaat omvat en hoe je dat realiseert. Ga er tegelijk vanuit dat er geen pasklare oplossingen zijn en dat je het klimaat steeds creëert samen met je doelgroep.

ICOBA  stimuleert en ondersteunt de social-profit bij de zorg voor welzijn en veiligheid van medewerkers en doelgroep.