Perinatale Mentale Gezondheid

De zwangerschap is een unieke kans

Hoewel de perinatale fase enerzijds gepaard gaat met een verhoogde kwetsbaarheid en verhoogde kans op ontwikkelen van psychische problemen, biedt de zwangerschap anderzijds ook een heel unieke kans!

De kwetsbaarheid van de periode rondom de geboorte biedt kansen voor groei en het vormgeven van nieuwe gedragspatronen. Ouders voelen zich vaak geïnspireerd om aan hun psychische en mogelijk generatieoverstijgende patronen te werken. Er bestaat een sterke wil bij (aanstaande) ouders om eventuele psychische problemen aan te pakken.

Tijdens deze levensfase komen ouders in aanraking met verschillende zorgverleners, meer dan in welke andere levensfase dan ook. Dit biedt zorgverleners de gelegenheid om aandacht te besteden aan de fysieke, sociale en mentale gezondheid van de moeder en het gezin. Het herkennen en bespreken van mentale en sociale problemen wordt gezien als een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners, waaronder huisartsen, gynaecologen, en vroedvrouwen. Door passende en goed afgestemde zorg te bieden tijdens deze kwetsbare periode, kunnen we duurzame veerkracht bevorderen.

De eerste duizend dagen van het leven, vanaf de zwangerschap tot twee jaar, leggen de basis voor de toekomst. Baby's hebben behoefte aan nabije en emotioneel beschikbare volwassenen om in hun behoeften te voorzien. Een focus op warmte, nabijheid en beschikbaarheid biedt kinderen een optimale start. Als maatschappij is het onze taak om samen te zorgen voor het jonge gezin en deel uit te maken van 'het dorp' van jonge ouders. Op die manier kunnen we als samenleving een warm en stabiel nest creëren rondom het gezin, wat de draagkracht en veerkracht van het jonge gezin versterkt.

"Het verhaal rond de eerste duizend dagen komt soms nogal deterministisch over. Alsof je hele leven gemaakt of gekraakt wordt in die periode. Wat ik wil aangeven is het belang en de impact van de omgeving in die periode. We moeten als groep proberen voorkomen dat kinderen schade oplopen en ze een springplank naar het leven geven. Maar het is niet zo dat je als volwassene machteloos staat als het verkeerd liep. Integendeel: herstel is altijd mogelijk."
Binu Singh , Kinderpsychiater