Perinatale Mentale Gezondheid

Bronnen perinatale mentale gezondheid

Gebruikte bronnen om de artikels en het themadossier samen te stellen:
 • https://psyche.be/src/Frontend/Files/MediaLibrary/04/aanbevelingen-vlaamse-visie-en-prioriteiten-ter-ondersteuning-van-perinatale-mentale-gezondheid.pdf  
 • Perinatalehulp | info - gratis online zelfhulp en begeleiding  
 • Inspiratiegids Verbinden op weg naar ouderschap (2022).pdf (cdn-website.com) 
 • Brosens C. et al (2023). Pregnancy-Related Anxiety and Associated Coping Styles and Strategies: A Cross-Sectional Study. International Journal of Childbirth, volume 13, issue 3.  
 • Hanley J. (2009). Perinatal mental health, a guide for health professionals. West-Sussex, Wiley-Blackwell 
 • Hanley J. (2015). Listening visits in perinatal mental health, a guide for health professionals and support workers. New York, Routledge 
 • Geerinck-Vercammen G. (2000). Stille baby’s. Amsterdam, Arbeiderspers 
 • Koster D. (2013). Perfecte moeders bestaan niet: het boek dat zwangere vrouwen en jonge moeders helpt in balans te komen (en te blijven). Tielt, Lannoo.  
 • Koster D. (2016). Perfecte bevallingen bestaan niet:De impact van een ingrijpende bevalling op je leven en wat je eraan kunt doen. Tielt, Lannoo 
 • Martin C. (2012). Perinatal mental health, a clinical guide. Keswick, M&K publishing. 
 • Milgrom J. & Gemmill A. (Editor). (2015). Identifying Perinatal Depression and Anxiety: Evidence-based Practice in Screening, Psychosocial Assessment and Management. West-Sussex, Wiley-Blackwell. 
 • Rexwinkel M et al. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.  
 • Vandenholde C. (2019). Het rouwt in jou. Tielt, Lannoo. 
 • Wenzel A. & Kleiman K. (2015). Cognitive behavioral therapy for perinatal distress. New York, Routledge.  
 • Singh, B. (2022). Van Hart tot Hart. Inspiratie vanuit het jonge kind. Kalmthout. Pelckmans.  
 • Van Parys, A.S.