Opleiding

Born in Belgium Pro

Wat is het?

Aan de slag met Born In Belgium Professionals.

Wat zal je leren?

Focus op gesprekstechnieken in het bevragen van psychosociale kwetsbaarheid, en het omgaan met de gevoelige informatie.

Het programma

Ontdek webinars en opleidingen gericht op (toekomstige) gebruikers van het platform. 

Over de organisator

Born in Belgium Professionals gaat uit van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), welke een sleutelrol speelt in de sociale zekerheid in België. Het kadert binnen de witboek-projecten rond de toegankelijkheid van de zorg.

Het project focust op zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties via ondersteuning aan hulp- en zorgverleners uit de nulde, eerste en tweede lijn; zowel uit de (para)medische als sociale sector.

Naar aanleiding van de hoge psychosociale kwetsbaarheidsgraad in Brussel en de (grote) gevolgen dat dit met zich meebrengt zowel bij de geboorte als op de lange termijn, vindt het project zijn oorsprong in Brussel, onder de naam “Born in Brussels“. Sinds September 2021 werd de regio uitgebreid naar Vlaanderen en Wallonië en wordt onder een nieuwe naam gewerkt: 

Organisator

Born in Belgium Professionals

Prijs

Afhankelijk van de opleiding

Locatie

Online
Ook interessant