Interventie

Perinataal Groepsaanbod

‘Draaiboek voor perinataal groepsaanbod’ is het receptenboek voor kwalitatieve en onderbouwde workshops om te werken met toekomstige en prille ouders.

Doelgroep

Het perinataal groepsaanbod richt zich naar alle aanstaande en prille ouders met specifieke aandacht voor kwetsbare zwangere vrouwen.

Doel

 • Ouders krijgen de informatie die ze zoeken over de perinatale periode op een kwalitatieve, onderbouwde en interactieve manier;
 • Ouders hebben een realistisch beeld van hun zwangerschap, bevalling, kraamtijd en pril ouderschap;
 • Ouders ontmoeten elkaar en leren van elkaar;
 • Ouders worden empowered;
 • Ouders kennen de impact die het krijgen van een kind kan hebben op hun relatie en weten hoe daarmee om te gaan;
 • Ouders worden doorverwezen naar de juiste instanties wanneer nodig;
 • Ouders kennen het professioneel werkveld in de perinatale periode.

Aanpak

De opbouw van een perinatale groepsbijeenkomst bestaat uit verschillende sessies die door de begeleider à la carte worden samengesteld. De sessies zijn afgestemd op de noden van de groep, de beschikbare tijd én de setting waarbinnen een groepsbegeleider werkt.

Elke sessie is uitgewerkt met terugkerende rubrieken:

 • Doelstellingen
 • Link thema Preparation for Birth and Beyond (Nolan)
 • Beschrijving van de sessie
 • Duur van de sessie
 • Materiaal

Een goed gebalanceerde bijeenkomst (1,5u tot max. 2u) houdt rekening met evenwicht in:

 • informatieoverdracht
 • een doe-opdracht
 • aandacht voor het psycho-emotionele

Over de ontwikkelaars

De 6 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg werkten gedurende een aantal jaar samen aan het ontwikkelen van dit draaiboek, initieel met nog andere partners uit het perinataal werkveld die ook ervaring hebben met het geven van groepssessies.

De Expertisecentra Kraamzorg hebben veel ervaring in het geven van groepssessies aan zwangere en prille gezinnen, én aan professionals die werken in de perinatale periode. Hun medewerkers scholen zich voortdurend bij, en volgen wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet.

Besluit commissie

In haar review concludeert de commissie dat de praktijk van perinataal groepsaanbod mooi en krachtig beschreven is. Er wordt in 2023 en 2024 gepiloteerd met dit aanbod. De commissie vraagt hierbij zeker aandacht te hebben voor methodisch werken, gedocumenteerde implementatie en concrete stappen om de kwaliteitsbewaking uit te werken met als doel de kwaliteit van het aanbod te versterken. Dit wordt in 2025 verwerkt in een update van de praktijkbeschrijving.

Ga snel naar...

Indiener

Saskia Van Besauw

Publicatiedatum

Doelgroep

Aanstaande ouders, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Goed beschreven
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Saskia Van Besauw
Saskia Van Besauw
projectmanager Kwetsbare Zwangeren, lesgever
Meer weten

EXPOO verzamelt kennis over ouderschap bij de ondersteuning van aanstaande ouders in de pre- en perinatale dienstverlening. Ontdek het thema Groeien naar Ouderschap

Aan de slag

Ontdek het draaiboek ontwikkelt door de Expertisecentra Kraamzorg en EXPOO om perinatale groepsbijeenkomsten te organiseren.

Bijleren

De Expertisecentra Kraamzorg organiseren train-the-trainers. Je wordt meegenomen in de opzet, visie en methodieken van het groepsaanbod.

Ook interessant