Interventie

ECLIPS

ECLIPS staat voor ‘Enhancing the Capacity to combat chiLd abuse through an Integral training and Protocol for Childcare professionalS’. De methodiek bevat twee praktijkgidsen die professionals handvaten bieden om verontrustende signalen op te merken, bespreekbaar te maken, en er op een trauma-sensitieve manier mee om te gaan.

Doelgroep

De ECLIPS-praktijk is bedoeld voor professionals (zoals medewerkers uit de kinderopvang, huisartsen, medewerkers van kind en gezin, …) die werken met jonge kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 3 jaar oud. 

Doel

Sneller en effectiever ingrijpen bij verontrusting en op die manier indirect bijdragen aan het verlagen van de prevalentie van kindermishandeling, is het hoofddoel van ECLIPS, zodat  alle kinderen kunnen opgroeien in een veilig nest.

Dit zijn de concrete subdoelen:

 • mensen die werken met jonge kinderen (0-3 jaar oud) kunnen verontrustende signalen opmerken
 • ze voelen zich ondersteund om gesprekken over verontrusting aan te gaan met ouders
 • ze weten welke diensten ze kunnen betrekken
 • ze kunnen trauma-sensitief omgaan met jonge kinderen, met gezinnen en met collega’s

Aanpak

De ECLIPS-praktijk omvat het toepassen van twee praktijkgidsen die professionals ondersteunen om verontrustende signalen op te merken, verontrusting bespreekbaar te maken, en er op een trauma-sensitieve manier mee om te gaan. 

De praktijkgids ‘Gids voor het zien en bespreekbaar maken van verontrusting in de kinderopvang’ bestaat uit:

 • Een overzicht van de typische ontwikkeling van kinderen (0-3).
 • Een beschrijving van wat mogelijke verontrustende signalen kunnen omvatten.
 • Een zelf-screener voor stress bij de professional.
 • Een drie-lagig screeningsinstrument voor verontrustende signalen.
 • Een wegwijzer die toelichting geeft welke stappen je kan zetten bij verontrusting, en hoe je een gesprek met ouders kan aanpakken.

De praktijkgids ‘Gids voor het bieden van trauma-sensitieve zorg in de kinderopvang’ bestaat uit:

 • Een theoretische basis over (de impact van) ingrijpende ervaringen op jonge kinderen.
 • Een informatief overzicht van essentiële concepten bij de ontwikkeling van het jonge kind zoals hechting, mentaliseren en veerkracht.
 • De betekenis en meerwaarde van trauma-sensitieve zorg, toegelicht aan de hand van zes trauma-sensitieve principes: veiligheid, voorspelbaarheid, ondersteuning, samenwerking, presentie en inclusie.
 • Enkele oefeningen. Zo is er een reflectie-oefening over de toepassing van trauma-sensitieve zorg aan de hand van de checklist voor de zes principes, een toelichting over trauma-sensitieve zorg in dagelijkse momenten en in crisismomenten, en tot slot ook enkele handvaten voor het bespreken van zorgen met ouders.

De gidsen zijn vrij toegankelijk en kunnen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. Er is geen vaste duurtijd die nodig is om de praktijkgidsen te gebruiken, want in feite worden ze continu gebruikt. 

Om de methodiek toe te passen, wordt maandelijks het thema trauma-sensitieve zorg geagendeerd op een teamoverleg. De voorziening staat dan stil bij één van de principes van trauma-sensitieve zorg en gebruikt hiertoe ook de checklists.

Over de ontwikkelaars

Binnen het expertisecentrum Resilient People van hogeschool UCLL werd een aanbod ontwikkeld gericht op het ondersteunen van professionals die werken met gezinnen of jonge kinderen (0-3 jaar oud) in het zien van en omgaan met verontrusting over de thuissituatie.

ECLIPS is een Europees onderzoeksproject. ECLIPS staat voor ‘Enhancing the Capacity to combat chiLd abuse through an Integral training and Protocol for Childcare professionalS’. Het onderzoek werd gecoördineerd door hogeschool UCLL en uitgevoerd in Vlaanderen, Hongarije, Noord-Italië en Letland.

Ga snel naar...

Indiener

UCLL, expertisecentrum Resilient People

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar

Niveau

Ingediend
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Serafine Dierickx
Serafine Dierickx
Onderzoeker expertisecentrum Resilient People, Hogeschool UCLL
Meer weten

Op de website hogeschool UCLL vind je informatie meer informatie over het ECLIPS-project inclusief opleidingen, gidsen, posters, video's en artikelen.

Bijleren

Een ECLIPS-opleiding, voor professionals die beroepsmatig in contact komen met jonge kinderen (0-3 jaar oud) en gezinnen, is op maat van de organisatie.

Ook interessant