Materialenpakket

Gids voor het zien en bespreekbaar maken van verontrustende signalen in de kinderopvang

Wat is het?

Het project wil de kennis, vaardigheden en attitude bij kindbegeleiders versterken wat betreft het zien en bespreekbaar maken van en omgaan met verontrustende signalen en bij kinderen in de leeftijdsgroep van 0-3 jaar die te maken krijgen met een onveilige thuissituatie.

Waarom is het belangrijk

Het projectteam voerde een studie uit over de kennis, vaardigheden en attitude van kindbegeleiders in Italië, Letland, Hongarije en België als het gaat over verontrustende signalen van kinderen en hun gezinnen. De conclusie luidde dat er een gebrek is aan instrumenten en handvaten voor de kinderopvang. Deze gids werd voor kindbegeleiders ontwikkeld als hulpmiddel om signalen van kindermishandeling en verwaarlozing bij kinderen van 0 tot 3 jaar te herkennen, deze signalen bespreekbaar te maken, en gezinnen door te verwijzen waar nodig.

 Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn bijzonder kwetsbaar voor mishandeling. Jonge kinderen vallen vaak door de mazen van het zorgsysteem omdat ze hun eigen lijden niet begrijpen en/of verbaal kunnen tonen aan kindbegeleiders of andere zorg- en hulpverleners. Deze professionals missen vaak de non- verbale signalen van kinderen in gevaar, voelen zich niet bekwaam om op te treden of beschikken niet over instrumenten of procedures om uiting te geven aan hun bezorgdheid. In deze context van verontrustende signalen zijn kindbegeleiders essentieel en wil deze gids hen ondersteunen. 

Auteur

UCLL

Jaar van publicatie

2024

Thema's

Verontrusting

Praktijken

ECLIPS
Downloads  (1)
Ook interessant