Materialenpakket

Gids voor het bieden van trauma-sensitieve zorg in de kinderopvang

Wat is het?

Iedereen die in het leven van een kind aanwezig is, heeft een trauma-sensitieve rol te spelen. Met deze gids worden kindbegeleiders geïnspireerd op hun weg naar trauma-sensitieve zorg. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij immers kinderen ontmoeten die lijden aan de gevolgen van trauma en kindermishandeling. Als trauma-sensitieve zorg in de dagelijkse werking van kinderopvang wordt geïntegreerd, kunnen alle betrokkenen bij geweld weerbaarder worden: de kinderen, hun gezin en het team van de kinderopvang. 

Waarom is het belangrijk

Hoewel we steeds meer weten over hoe negatieve ervaringen de ontwikkeling van het jonge brein beïnvloeden, wordt het gedrag van kinderen die worstelen met trauma vaak verkeerd begrepen of geïnterpreteerd. De kinderen roepen, letten niet op of verstoren het spel. Dit doen ze niet vanuit een negatieve intentie, maar vanuit een interne onrust. Kindbegeleiders die in hun dagelijks werk met trauma worden geconfronteerd, hebben het misschien moeilijk om richting te geven aan hoe ze op een zinvolle, constructieve manier met deze situaties kunnen omgaan. Na het lezen van deze gids zal je meer inzicht verworven hebben in trauma en het effect ervan op jonge kinderen. Als kindbegeleider krijg je methodes aangereikt om te reageren op jonge kinderen, ouders en collega’s die mogelijks geconfronteerd worden met stress en trauma. 

Auteur

UCLL

Jaar van publicatie

2024

Thema's

Verontrusting

Praktijken

ECLIPS
Downloads  (1)
Ook interessant