• Protocol WVL- Opgroeien regie

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelen
 • Protocol tussen Opgroeien Regie en Gezond Leven

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Opgroeien regie naar het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW in het kader van de indicatorenbevraging Kinderopvang
 • Protocol FOD Fin - start groeipakket

  Inkomend
  Protocol ikv de start van het groeipakket: De Vlaamse overheid neemt de regie en de uitbetaling van het Vlaamse Groeipakket over van het huidige federale agentschap vanaf 1 januari 2019. (naar aanleiding van de zesde staatshervorming)​
 • Protocol VUTG-K&G ikv startgesprek zwangeren

  Inkomend
  Protocol VUTG-K&G ikv startgesprek zwangeren
 • Protocol K&G - FOD FIN AAPD

  Inkomend
  Groeipakket
  Protocol ter omkadering van de ter beschikkingstelling van patrimoniumgegevens, conform artikel 20 van de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens, door de Federale Overheidsdienst Financiën (de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) aan het Vlaams agentschap Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de vier private uitbetalingsactoren Infino Vlaanderen vzw, Kidslife Vlaanderen vzw, MyFamily vzw, Parentia Vlaanderen vzw.
 • Protocol schooltoeslag +25 jarigen

  Inkomend
  Groeipakket
  Protocol voor  de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) naar het Agentschap Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren.​​ (Protocol '01/2019 - AHOVOCS-AOR/VUTG/Uitbetalingsactoren)
 • Protocol AGODI - Opgroeien regie VUTG UA

  Inkomend
  Groeipakket
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) naar het agentschap Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren​​​ (de uitbreiding van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving)
 • Protocol Opgroeien regie Haaltert OCMW Haaltert Groeipakket COVID-19-crisis

  Inkomend
  Groeipakket
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar lokaal bestuur Haaltert in het kader van het nemen van financiële tegemoetkomingen in het kader van de COVID-19-crisis.
 • Protocol Opgroeien regieSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) onderzoek "Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang"

  Inkomend
  Kinderopvang
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Opgroeien Regie naar de SERV in het kader van het onderzoek ‘‘Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang’’