• Beraadslaging ASZ nr. 083/2013

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging nr.13/083 van 3 september 2013 inzake de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin voor de realisatie van de integrale jeugdzorg.
 • Beraadslaging ASZ nr. 005/2015

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging NR.15/005 van 3 februari 2015 inzake de mededeling van anoniem gegevens, gecodeerde persoonsgegegevens aan Kind en Gezin voor het verricheten van beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag.
 • Beraadslaging nr. 18/028/2018

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Vlaamse Centrum voor Adoptie (K&G) voor het achterhalen van familieleden van afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in België geadopteerd werden
 • Beraadslaging SZ nr. 088/2006

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van uitbetalingsintellingen werkloosheidsuitkeringen aan kinderbijslagfondsen via RVA, Kruispuntbank SZ en RKW voor bepaling recht op kinderbijslag
 • Beraadslaging SZ nr. 074/2008

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens aan de Staat, Gemeenschappen, Gewesten en Openbare Instellingen voor uitbetalen kinderbijslag aan hun personeelsleden.
 • Beraadslaging ASZ nr. 060/1998

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van sociale gegevens van persoonlijke aard aan VL. Gemeenschap voor automatische toekenning vermindering onroerende voorheffing
 • Beraadslaging RR nr. 42/2015

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de anonieme gegevens en gecodeerde persoonsgegevens van kruispuntbank SZ aan K&G voor beleidsondersteunende simulaties kinderbijslag
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/019

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling persoonsgegevens door FAMIFED en de kinderbijslagfondsen aan K&G voor het vervullen van zijn opdrachten t.o.v. toekomstige ouders
 • Beraadslaging nr. 17/076/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door FAMIFED aan K&G ihkv de overdracht van bevoegdheden n.a.v. de 6de staatshervorming
 • Beraadslaging nr. 17/100/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling van persoonsgegevens door instellingen van SZ aan K&G ter voorbereiding van de overdracht van de bevoegdheden van FAMIFED
 • Beraadslaging RR nr. 065/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang RR K&G ter voorbereiding van de overdracht van bevoegdheid voor de uitbetaling van gezinsbijslagen
 • Beraadslaging VTC nr. 049/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens  van inschrijvingen leerlingen en studenten van AgODi en AHOVOKS aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018D

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (D)
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018C

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (C)
 • Beraadslaging FO nr. 18/129/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang K&G, VUTG en uitbetalingsactoren tot RR en wachtregister voor recht op toeslag gezinsbeleid van kinderen van vreemdelingen
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018B

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inschrijvingen van leerlingen en studenten van AgODi en AHOVOKS aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (B)
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018A

  Inkomend
  Groeipakket
  gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (A)
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/068/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van FODSZ, Programmatorische OD Maatsch. Integratie, FPD, RSVZ aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor gezinsbijslagen, sociale toeslagen en selectieve participatietoeslagen
 • Beraadslaging FO 18/131/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang K&G, VUTG en uitbetalingsactoren  tot de RRnrs voor opsporen gemiste kinderen die recht hebben op een groeipakket