• Protocol WVL- Opgroeien regie

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelen
 • Protocol tussen Opgroeien Regie en Gezond Leven

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Opgroeien regie naar het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW in het kader van de indicatorenbevraging Kinderopvang
 • Protocol Opgroeien regie Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Groeipakket selectieve participatietoeslag

  Uitgaand
  Groeipakket
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) in het kader van uitwisseling persoonsgegevens m.b.t. de selectieve participatietoeslag voor de toekenning van werkingsmiddelen en omkadering
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2018

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2017

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en de Vlaamse zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB), cumulatieverbod met bepaalde vormen van ambulante of residentiële opvang.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2016

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB)– Fase 2
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2015

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB).
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2013

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Protocol Opgroeien regie Gezond Leven vzw Kinderopvang Indicatorenbevraging Kinderopvang

  Uitgaand
  Kinderopvang
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Opgroeien regie naar het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW in het kader van de Indicatorenbevraging Kinderopvang
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Uitgaand
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van gegevens kinderen ° in 2015 van K&G aan VUB voor wetenschappelijk onderzoek VL. referentiegroeicurven