• Machtiging gebruik RRnr door Kind en Gezin

  Inkomend
  PGO
  Machtiging bij Koninklijk Besluit tot gebruik RRnr door Kind en Gezin
 • Advies nr. 31/2001

  Inkomend
  PGO
  Machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de uitvoering van haar taken metbetrekking tot het beheer van haar databank IKAROS en haar Vaccinatiedatabank.​​​​
 • Beraadslaging RR nr. 032/2008

  Inkomend
  PGO
  Uitbreiding machtigingen m.b.t. gebruik RR voor controle op aanwezigheids- en bezettingsgegevens (CKG's?)
 • Beraadslaging RR nr. 57/2013

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van RR aan K&G en Vl. Agentshap Jongerenwelzijn ihkv integrale jeugdzorg (DOMINO OCJ).
 • Beraadslaging RR nr. 23/2011

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor het gebruik RR door K&G ihkv OSIRIS voor ondersteuning van de voorzieningen PGO
 • Beraadslaging FO nr. 020/2014

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van de Kruispuntbankregisters door Vl. Agentshap Jongerenwelzijn en K&G voor realisatie Integrale Jeugdzorg
 • Beraadslaging RR nr. 057/2013

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van RR aan K&G en Vl. Agentshap Jongerenwelzijn ihkv integrale jeugdzorg (DOMINO OCJ)
 • E-birth Fedict nr. 030/2014 wijziging

  Inkomend
  PGO
  Definitieve machtiging persoonsgegevens gezondheid door FEDICT aan K&G voor toepassing e-birth
 • Beraadslaging RR nr. 063/2017

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang tot RR voor K&G mbt gegevens "afstammelingen" met het oog op het verlenen van toegang tot het kinderboekje online