• Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Uitgaand
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van gegevens kinderen ° in 2015 van K&G aan VUB voor wetenschappelijk onderzoek VL. referentiegroeicurven
 • Advies nr. 14/1992

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor de toegang tot de gegevens van het Rijksregister voor  het  vervullen  van  taken van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij steekproeven worden getrokken volgens de regelsvan de statistiek".​​
 • Beraadslaging STAT nr. 016/2009

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2007 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 030/2010

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2008 van ADSEI aan K&G
 • Advies nr. 31/2001

  Inkomend
  PGO
  Machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de uitvoering van haar taken metbetrekking tot het beheer van haar databank IKAROS en haar Vaccinatiedatabank.​​​​
 • Beraadslaging RR nr. 032/2008

  Inkomend
  PGO
  Uitbreiding machtigingen m.b.t. gebruik RR voor controle op aanwezigheids- en bezettingsgegevens (CKG's?)
 • Beraadslaging RR nr. 57/2013

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van RR aan K&G en Vl. Agentshap Jongerenwelzijn ihkv integrale jeugdzorg (DOMINO OCJ).
 • Beraadslaging RR nr. 23/2011

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor het gebruik RR door K&G ihkv OSIRIS voor ondersteuning van de voorzieningen PGO
 • Beraadslaging FO nr. 020/2014

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van de Kruispuntbankregisters door Vl. Agentshap Jongerenwelzijn en K&G voor realisatie Integrale Jeugdzorg
 • Beraadslaging RR nr. 057/2013

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang van RR aan K&G en Vl. Agentshap Jongerenwelzijn ihkv integrale jeugdzorg (DOMINO OCJ)
 • E-birth Fedict nr. 030/2014 wijziging

  Inkomend
  PGO
  Definitieve machtiging persoonsgegevens gezondheid door FEDICT aan K&G voor toepassing e-birth
 • Beraadslaging RR nr. 063/2017

  Inkomend
  PGO
  Machtiging voor de toegang tot RR voor K&G mbt gegevens "afstammelingen" met het oog op het verlenen van toegang tot het kinderboekje online
 • Machtiging gebruik RRnr door Kind en Gezin

  Inkomend
  PGO
  Machtiging bij Koninklijk Besluit tot gebruik RRnr door Kind en Gezin