• Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Uitgaand
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van gegevens kinderen ° in 2015 van K&G aan VUB voor wetenschappelijk onderzoek VL. referentiegroeicurven
 • Advies nr. 14/1992

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor de toegang tot de gegevens van het Rijksregister voor  het  vervullen  van  taken van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij steekproeven worden getrokken volgens de regelsvan de statistiek".​​
 • Beraadslaging STAT nr. 016/2009

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2007 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 030/2010

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2008 van ADSEI aan K&G
 • KB 30-05-1994 toegang RR

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging bij Koninklijk Besluit tot toegang RR door Kind en Gezin​
 • Beraadslaging STAT nr. 006/2008

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2006 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging RR nr. 04/2010 Opgroeien

  Inkomend
  Opgroeien
  Herbekijken machtigingsbesluiten in functie van het decreet beter bestuurlijk beleid
 • Beraadslaging STAT nr. 036/2011

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2009 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 041/2011

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2010 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging RR nr. 092/2012

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het gebruik identificatienummer RR door K&G voor beheer toegang portaalsite
 • Beraadslaging STAT nr. 04/2013

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2011 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 03/2014

  Inkomend
  Opgroeien
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2012 van ADSEI aan K&G