• Beraadslaging RR nr 029/2006

  Inkomend
  Kinderopvang
  Toegang K&G tot RR voor controle op de financiële ondersteuning, administratieve vereenvoudiging, elektronisch dossierbeheer
 • Beraadslaging RR nr. 24/2013

  Inkomend
  Kinderopvang
  Machtiginng voor de toegang RR K&G tot info "samenstelling van het gezin" voor berekening ouderbijdrage KO
 • Beraadslaging FO nr. 018/2012

  Inkomend
  Kinderopvang
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van RSZ en RSZPPO aan K&G voor administratieve reorganisatie van de kinderopvang
 • Beraadslaging ASZ nr. 041/2013

  Inkomend
  Kinderopvang
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van RSZ en RSZPPO aan K&G voor administratieve reorganisatie van de kinderopvang
 • Beraadslaging AG nr. 030/2014

  Inkomend
  Kinderopvang
  Machtiging voor het meedelen van de persoonsgegevens van RSZ en RSZPPO aan K&G voor administratieve reorganisatie van de kinderopvang
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Uitgaand
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van gegevens kinderen ° in 2015 van K&G aan VUB voor wetenschappelijk onderzoek VL. referentiegroeicurven
 • Advies nr. 14/1992

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor de toegang tot de gegevens van het Rijksregister voor  het  vervullen  van  taken van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij steekproeven worden getrokken volgens de regelsvan de statistiek".​​
 • Beraadslaging STAT nr. 016/2009

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2007 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 030/2010

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2008 van ADSEI aan K&G