• Protocol Opgroeien regie Haaltert OCMW Haaltert Groeipakket COVID-19-crisis

  Inkomend
  Groeipakket
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar lokaal bestuur Haaltert in het kader van het nemen van financiële tegemoetkomingen in het kader van de COVID-19-crisis.
 • Beraadslaging SZ nr. 088/2006

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van uitbetalingsintellingen werkloosheidsuitkeringen aan kinderbijslagfondsen via RVA, Kruispuntbank SZ en RKW voor bepaling recht op kinderbijslag
 • Beraadslaging SZ nr. 074/2008

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens aan de Staat, Gemeenschappen, Gewesten en Openbare Instellingen voor uitbetalen kinderbijslag aan hun personeelsleden.
 • Beraadslaging ASZ nr. 060/1998

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van sociale gegevens van persoonlijke aard aan VL. Gemeenschap voor automatische toekenning vermindering onroerende voorheffing
 • Beraadslaging RR nr. 42/2015

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de anonieme gegevens en gecodeerde persoonsgegevens van kruispuntbank SZ aan K&G voor beleidsondersteunende simulaties kinderbijslag
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/019

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling persoonsgegevens door FAMIFED en de kinderbijslagfondsen aan K&G voor het vervullen van zijn opdrachten t.o.v. toekomstige ouders
 • Beraadslaging nr. 17/076/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door FAMIFED aan K&G ihkv de overdracht van bevoegdheden n.a.v. de 6de staatshervorming
 • Beraadslaging nr. 17/100/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling van persoonsgegevens door instellingen van SZ aan K&G ter voorbereiding van de overdracht van de bevoegdheden van FAMIFED
 • Beraadslaging RR nr. 065/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang RR K&G ter voorbereiding van de overdracht van bevoegdheid voor de uitbetaling van gezinsbijslagen
 • Beraadslaging VTC nr. 049/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens  van inschrijvingen leerlingen en studenten van AgODi en AHOVOKS aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018D

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (D)
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018C

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (C)
 • Beraadslaging FO nr. 18/129/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang K&G, VUTG en uitbetalingsactoren tot RR en wachtregister voor recht op toeslag gezinsbeleid van kinderen van vreemdelingen
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018B

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inschrijvingen van leerlingen en studenten van AgODi en AHOVOKS aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (B)
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018A

  Inkomend
  Groeipakket
  gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (A)
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/068/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van FODSZ, Programmatorische OD Maatsch. Integratie, FPD, RSVZ aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor gezinsbijslagen, sociale toeslagen en selectieve participatietoeslagen
 • Beraadslaging FO 18/131/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang K&G, VUTG en uitbetalingsactoren  tot de RRnrs voor opsporen gemiste kinderen die recht hebben op een groeipakket
 • Beraadslaging VTC nr. 018/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van VLABEL aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/047/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door instellingen SZ aan organisaties van de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor beheer en betaling van gezinsbijslag door 6de staatshervorming (gebruik en toepassing TRIVIA)