• Beraadslaging ASZ nr. 083/2013

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging nr.13/083 van 3 september 2013 inzake de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin voor de realisatie van de integrale jeugdzorg.
 • Beraadslaging ASZ nr. 005/2015

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging NR.15/005 van 3 februari 2015 inzake de mededeling van anoniem gegevens, gecodeerde persoonsgegegevens aan Kind en Gezin voor het verricheten van beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag.
 • Beraadslaging nr. 18/028/2018

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Vlaamse Centrum voor Adoptie (K&G) voor het achterhalen van familieleden van afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in België geadopteerd werden
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Uitgaand
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van gegevens kinderen ° in 2015 van K&G aan VUB voor wetenschappelijk onderzoek VL. referentiegroeicurven
 • Advies nr. 14/1992

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor de toegang tot de gegevens van het Rijksregister voor  het  vervullen  van  taken van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij steekproeven worden getrokken volgens de regelsvan de statistiek".​​
 • Beraadslaging STAT nr. 016/2009

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2007 van ADSEI aan K&G
 • Beraadslaging STAT nr. 030/2010

  Inkomend
  Monitoring en sturing
  Machtiging voor het meedelen van studiegegevens SILC-enquête 2008 van ADSEI aan K&G