• Beraadslaging ASZ nr. 083/2013

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging nr.13/083 van 3 september 2013 inzake de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin voor de realisatie van de integrale jeugdzorg.
 • Beraadslaging ASZ nr. 005/2015

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging NR.15/005 van 3 februari 2015 inzake de mededeling van anoniem gegevens, gecodeerde persoonsgegegevens aan Kind en Gezin voor het verricheten van beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag.
 • Beraadslaging nr. 18/028/2018

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Vlaamse Centrum voor Adoptie (K&G) voor het achterhalen van familieleden van afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in België geadopteerd werden