Team

Lokaal team Kind en Gezin

Elk lokaal team bestaat uit meerdere gemeenten, met uitzondering van de grootsteden. Het lokaal team brengt een aanbod op maat, aangepast aan de lokale situatie in een gemeente of stad en de noden van elk gezin.

Multi-expertise team

Elk lokaal team is multidisciplinair samengesteld. Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen terecht bij een: 

  • Verpleegkundige: biedt voornamelijk preventieve medische ondersteuning 
  • Gezinsondersteuner: legt verbinding met kwetsbare gezinnen met kinderen vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, brengt gezinnen in contact met collega’s en partners 
  • Sociaal werker: versterkt de maatschappelijke participatie van kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen 
  • Psychopedagoog: ondersteunt gezinnen met thema’s zoals ouderschap en opvoedingsondersteuning, van basisondersteuning tot hulp bij verontrusting 

Partnerorganisaties en voorzieningen kunnen rekenen op de steun van een intersectorale medewerker

  • Werkt samen met lokale partners (vb. Huizen van het Kind, OCMW) die werkzaam zijn op het vlak van jeugdhulp, welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur … aan een geïntegreerd, lokaal gezinsbeleid om gezinnen maximaal te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • Maakt samen met de lokale partners afspraken over samenwerking, wisselt expertise uit en stemt het lokaal dienstverleningsaanbod af
  • Ondersteunt en adviseert lokale besturen
  • Vertegenwoordigt Kind en Gezin in intersectoraal overleg
  • Voorbeeld van verantwoordelijkheden: zorgt ervoor dat Kind en Gezin nauw en kwalitatief samenwerkt met de partners van Huizen van het Kind, de Buurtgerichte netwerken, kinderopvang, integrale jeugdhulp …

Elk lokaal team krijgt ook de ondersteuning van een administratief medewerker om een vlotte werking van het team te garanderen. 

De consultatiebureau-arts is ook deel van het consultatiebureauteam en werkt als zelfstandige arts nauw samen met het lokale team van Kind en Gezin. Zo geven de artsen mee vorm aan het lokale, multi-expertise aanbod.

Verpleegkundige meet hoofdomtrek baby in armen van ouder op consultatiebureau Kind en Gezin

In totaal zijn er 57 lokale teams van Kind en Gezin, gevestigd in Vlaanderen en Brussel. Ze brengen een aanbod op maat en werken nauw samen met lokale partners.

Ontdek de lokale teams
Geografische kaart lokale teams Kind en Gezin Vlaams-Brabant

Elk lokaal team bestaat uit meerdere gemeenten, met uitzondering van de grootsteden. Ze brengen een aanbod op maat, aangepast aan de lokale situatie in een gemeente of stad en de noden van elk gezin. Ontdek onze lokale teams via de geografische kaart.

Geografische kaart

Samen met partners

Lokale teams hebben een samenwerking met lokale partners (lokale overheid, Huis van het Kind, Kinderopvang). Samen met alle partners wil elk team alle (aanstaande) ouders en gezinnen ondersteunen en kansen geven.

Gerelateerde vacatures
Kom jij ook werken bij ons?
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 35 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.