Project

PARKOUR

PARKOUR wordt een online platform waar jongeren informatie terugvinden over zichzelf en over de thema’s die hen bezighouden.
Ga snel naar...

Wat is PARKOUR?

PARKOUR wordt een veilig en transparant online platform, waar jongeren de regie krijgen.​

 • ​Jongeren vinden er informatie over zichzelf en over thema’s die hen bezighouden. Ze kunnen er gemakkelijk communiceren met hun steunfiguren en aan hun doelen werken.​​
 • ​PARKOUR biedt een aantrekkelijke en intuïtieve gebruikerservaring, waar visuele taal centraal staat en alle communicatie toegankelijk maar afgelijnd is.​​
 • Zo versterken we jongeren om aan het stuur te zitten van hun eigen leven en hun traject in de dienst- of hulpverlening.​
 • PARKOUR richt zich op jongeren tussen 13 en 25 jaar, en op hun steunfiguren. Het platform is toegankelijk via een app op de smartphone of via het web.  
 • Opgroeien bouwt het nieuwe platform, in sterke co-creatie met jongeren, jeugdhulpverleners en betrokken sectoren.

Wat biedt PARKOUR?

PARKOUR is een app die jongeren aan het stuur zet van hun eigen leven en dienst- of hulpverlening.

 • In PARKOUR maken jongeren zelf doelen en acties aan, die ze dan weer kunnen delen met hun ‘team’. Dat team is een groep van steunfiguren en ondersteuners die de jongere zelf samenstelt. Met de mensen uit dit team kunnen ze informatie delen en veilig online communiceren, zonder risico’s voor schending van hun privacy. Dit kan via chat of beeldbellen.  
 • In het informatieve luik van PARKOUR krijgen jongeren algemene informatie over thema’s aangepast aan hun leeftijd. Ze krijgen ook persoonlijke informatie. Dit kan informatie zijn over hun eerste 1000 dagen (gegevens uit het Kindboekje), belangrijke mijlpalen of indien van toepassing het rekeningnummer waar ze zelf 1/3de van hun groeipakket ontvangen.  
 • Ze worden ook naar online hulplijnen toe geleid die hen kunnen ondersteunen in specifieke situaties. Denk hierbij aan 1712, CLB-online, online psychologische hulp, … 
 • Hulpverleners hebben een snelle manier om met jongeren in contact te komen via chat of beeldbellen, en vinden er een duidelijk overzicht van alle jongeren die ze begeleiden.

De impact van PARKOUR op het dagdagelijks werken met jongeren 

PARKOUR staat voor een nieuwe manier van werken waarbij de regie bij de jongere ligt en de jongere eigenaar is van zijn eigen gegevens. Hiervoor zijn de nodige beleidskaders en richtlijnen nodig over hoe om te gaan met digitale communicatie, het ontsluiten van data en de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Praktijkwerkers moeten -net als de jongeren- ondersteund worden in het versterken van de eigen digitale competenties en mediawijsheid om een evenwicht te vinden in het blended begeleiden.  

Dit moet leiden tot meer nabijheid en continuïteit in een ondersteuningstraject. Het is tegelijkertijd een hulpmiddel voor het netwerkgericht en oplossingsgericht werken. 

Daarnaast moeten ook de technische basisvoorwaarden vervuld worden voor begeleiders en jongeren (netwerk, hardware en software) zodat ze via een mobiele app en/of webapplicatie aan de slag kunnen gaan.

Tijdslijn

jongere die buitelt

Opgroeien bouwt het nieuwe platform, in sterke co-creatie met gebruikers en jeugdhulpverleners.   

2022

Voorbereiding met uitgebreide stakeholdersbevragingen.

2023

De ontwikkeling van de app startte in april 2023.
Tegen eind 2023 is een eerste versie klaar

2024

In 2024 volgt een uitgebreide pilootfase van 1 jaar om PARKOUR te optimaliseren en het draagvlak te vergroten.  

Zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de pilootfase willen we (toekomstige) gebruikers betrekken, via een negental gebruikersgroepen. Deze groepen worden ingeschakeld voor gebruikerstesten, bv.doen de knoppen wat ik er van verwacht, is het gebruik voldoende intuïtief, … en het mee uitdragen van PARKOUR.

2025                                           

Brede uitrol over Vlaanderen en Brussel.

Veelgestelde vragen

Tienermeisje klimt omhoog op speeltuig spinnenweb in speeltuin
 • Hoe kunnen jongeren en teamleden inloggen? 
 • Kunnen jongeren uit Wallonië de app downloaden? 
 • Kunnen jongeren onder de 13 jaar de app downloaden? 
 • Kan je in PARKOUR samenwerken in documenten met andere hulpverleners? 
 • Wat is het verschil tussen PARKOUR en Alivia?
   
Ontdek alle veelgestelde vragen

Stuurgroep

visual vertegenwoordiging stuurgroep parkour

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het succes van het project. De stuurgroep heeft ook de bevoegdheid om het project te sturen binnen de kaders die uitgetekend werden door het managementteam van Opgroeien.

 Lijst namen en contactgegevens

Pilootfase PARKOUR

In maart 2024 start de pilootfase van PARKOUR. We gaan in een eerste fase aan de slag in regio Gent en de provincie Limburg. 

Vanuit Opgroeien gebeurt de opvolging via twee coaches die ter plaatse de jongeren en voorzieningen zullen ondersteunen.

Andere projecten