Project

PARKOUR

PARKOUR wordt een online platform waar jongeren informatie terugvinden over zichzelf en over de thema’s die hen bezighouden.
Ga snel naar...

Wat is PARKOUR?

PARKOUR wordt een veilig en transparant online platform, waar jongeren de regie krijgen.​

 • ​Jongeren vinden er informatie over zichzelf en over thema’s die hen bezighouden. Ze kunnen er gemakkelijk communiceren met hun steunfiguren en aan hun doelen werken.​​
 • ​PARKOUR biedt een aantrekkelijke en intuïtieve gebruikerservaring, waar visuele taal centraal staat en alle communicatie toegankelijk maar afgelijnd is.​​
 • Zo versterken we jongeren om aan het stuur te zitten van hun eigen leven en hun traject in de dienst- of hulpverlening.​
 • PARKOUR richt zich op jongeren tussen 13 en 25 jaar, en op hun steunfiguren. Het platform is toegankelijk via een app op de smartphone of via het web.  
 • Opgroeien bouwt het nieuwe platform, in sterke co-creatie met jongeren, jeugdhulpverleners en betrokken sectoren.

Wat biedt PARKOUR?

PARKOUR is een app die jongeren aan het stuur zet van hun eigen leven en dienst- of hulpverlening.

 • In PARKOUR maken jongeren zelf doelen en acties aan, die ze dan weer kunnen delen met hun ‘team’. Dat team is een groep van steunfiguren en ondersteuners die de jongere zelf samenstelt. Met de mensen uit dit team kunnen ze informatie delen en veilig online communiceren, zonder risico’s voor schending van hun privacy. Dit kan via chat of beeldbellen.  
 • In het informatieve luik van PARKOUR krijgen jongeren algemene informatie over thema’s aangepast aan hun leeftijd. Ze krijgen ook persoonlijke informatie. Dit kan informatie zijn over hun eerste 1000 dagen (gegevens uit het Kindboekje), belangrijke mijlpalen of indien van toepassing het rekeningnummer waar ze zelf 1/3de van hun groeipakket ontvangen.  
 • Ze worden ook naar online hulplijnen toe geleid die hen kunnen ondersteunen in specifieke situaties. Denk hierbij aan 1712, CLB-online, online psychologische hulp, … 
 • Hulpverleners hebben een snelle manier om met jongeren in contact te komen via chat of beeldbellen, en vinden er een duidelijk overzicht van alle jongeren die ze begeleiden.

De impact van PARKOUR op het dagdagelijks werken met jongeren 

PARKOUR staat voor een nieuwe manier van werken waarbij de regie bij de jongere ligt en de jongere eigenaar is van zijn eigen gegevens. Hiervoor zijn de nodige beleidskaders en richtlijnen nodig over hoe om te gaan met digitale communicatie, het ontsluiten van data en de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Praktijkwerkers moeten -net als de jongeren- ondersteund worden in het versterken van de eigen digitale competenties en mediawijsheid om een evenwicht te vinden in het blended begeleiden.  

Dit moet leiden tot meer nabijheid en continuïteit in een ondersteuningstraject. Het is tegelijkertijd een hulpmiddel voor het netwerkgericht en oplossingsgericht werken. 

Daarnaast moeten ook de technische basisvoorwaarden vervuld worden voor begeleiders en jongeren (netwerk, hardware en software) zodat ze via een mobiele app en/of webapplicatie aan de slag kunnen gaan.

Tijdslijn

jongere die buitelt

Opgroeien bouwt het nieuwe platform, in sterke co-creatie met gebruikers en jeugdhulpverleners.   

2022

Voorbereiding met uitgebreide stakeholdersbevragingen.

2023

De ontwikkeling van de app startte in april 2023.
Tegen eind 2023 is een eerste versie klaar

2024

In 2024 volgt een uitgebreide pilootfase van 1 jaar om PARKOUR te optimaliseren en het draagvlak te vergroten.  

Zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de pilootfase willen we (toekomstige) gebruikers betrekken, via een negental gebruikersgroepen. Deze groepen worden ingeschakeld voor gebruikerstesten, bv.doen de knoppen wat ik er van verwacht, is het gebruik voldoende intuïtief, … en het mee uitdragen van PARKOUR.

2025                                           

Brede uitrol over Vlaanderen en Brussel.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen jongeren en teamleden inloggen?

Gebruikers loggen in met hun eID en kaartlezer (enkel voor webversie), Itsme, of via een SMS code. Dit om de gevoelige informatie in PARKOUR zoveel als mogelijk te beschermen.
In de toekomst zal ook inloggen met leer-id en een two factor authentication mogelijk zijn.

Kunnen jongeren onder de 13 jaar de app downloaden?

Het downloaden zelf kunnen we niet tegenhouden. De jongeren zal echter niet kunnen inloggen en dus enkel toegang hebben tot die functionaliteiten die anoniem te gebruiken zijn (bv. informatie opzoeken). In de app-store en de gebruikersvoorwaarden zal wel aangegeven worden tot welke leeftijdsgroep deze app zich richt.

Kunnen jongeren uit Wallonië de app downloaden?

Elke jongere kan de app downloaden uit de app-store. De app is alleen beschikbaar in het Nederlands, maar waar mogelijk wordt een vertaalfunctie voorzien.
Om in te loggen moet de gebruiker wel beschikken over een eID en minimum 13 jaar oud zijn.

Kan je in PARKOUR samenwerken in documenten met andere hulpverleners?

Nee. PARKOUR is geen online samenwerkingsplatform. Consulenten en andere erkende kernhulpverleners kunnen wel documenten delen met de jongere. De jongere kan die dan bewaren, en in sommige gevallen delen met andere teamleden, in de app.

Ook communicatie tussen teamleden onderling is niet mogelijk via PARKOUR. Dit kan enkel in een groepschat als de jongere ook deel uitmaakt van die groep.

visual_verschil_parkour_alivia

Wat is het verschil tussen PARKOUR en Alivia?

PARKOUR en Alivia: doelgerichte zorg voor verschillende doelgroepen

Wie hulp of ondersteuning nodig heeft van zorgverleners of welzijnswerkers, moet die hulp zelf richting kunnen geven en er voldoende informatie over hebben. Vanuit dat gemeenschappelijke principe ontwikkelt de Vlaamse overheid twee toepassingen voor een ander doelpubliek met andere noden: PARKOUR biedt jongeren tot 25 jaar toegang tot hun team van steunfiguren en ondersteuners, tot persoonlijke informatie en tot (online) hulpbronnen. Alivia biedt personen in complexe en meestal chronische zorgsituaties en de vaak grote groep van betrokken zorgverleners een overzicht van wie wat doet en de mogelijkheid om samen een zorgplan op te stellen. Beide toepassingen worden in 2024 voor het eerst uitgetest.

Doelgerichte zorg en ondersteuning in een team

Alivia en PARKOUR worden allebei toepassingen om mensen heel doelgericht te kunnen ondersteunen. De persoon die ondersteund wordt, zal zelf doelen kunnen formuleren. Die doelen worden gedeeld met het hele team van alle professionele en informele hulpverleners, zodat iedereen naar hetzelfde doel toe werkt en een overzicht heeft van wie welke rol speelt.

 • In PARKOUR maken jongeren zelf doelen en acties aan, die ze kunnen delen met hun ‘team’. Dat team bestaat uit steunfiguren en ondersteuners die de jongere zelf aanduidt.
 • In Alivia formuleert een persoon met een complexe zorgproblematiek diens “levensdoelen”: zaken die de persoon wil kunnen die hem vreugde en energie geven. Bijvoorbeeld op vakantie gaan, activiteiten met de kleinkinderen doen e.d. Deze doelen worden gedeeld met een team van zorgverleners. Voor de gebruikers van Alivia gaat het om professionele zorgverleners zoals de huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk assistent en de mantelzorgers. Zij vertalen de levensdoelen in doelstellingen voor de zorg en zorgtaken om zo een gedeelde zorgplanning op te maken.

Andere doelgroepen met andere noden

PARKOUR en Alivia richten zich dus tot andere doelgroepen, die andere noden hebben.

PARKOUR richt zich naar jongeren tot 25 jaar die nood hebben aan informatie over zichzelf, over de thema’s die hen bezig houden en snel contact willen kunnen opnemen met steunfiguren. Zo zal PARKOUR persoonlijke info over de jongere eenvoudig beschikbaar stellen, zoals informatie over hun eerste 1000 dagen of over hun groeipakket. PARKOUR zal ook een link bieden naar mobiele applicaties die jongeren ondersteunen in specifieke situaties, zoals 1712, de Zelfmoordlijn 1813, online psychologische hulp …Met PARKOUR kunnen ze ook makkelijk ondersteuning vragen aan hulpverleners, online en offline. Hulpverleners kunnen snel met de jongeren in contact komen, bv. via chat of beeldbellen, en krijgen een duidelijk overzicht van alle jongeren die ze begeleiden.

Alivia richt zich naar personen, meestal in thuissituaties, die complexe zorg krijgen van verschillende zorgverleners en welzijnswerkers. Denk aan een persoon die palliatief ondersteund wordt of iemand die thuis verzorgd wordt door thuisverpleging, kinesist, huisarts en andere. Die persoon en zijn naaste mantelzorger(s) hebben vooral nood aan een zorgplan dat overzicht biedt wie welke taken opneemt en met welk doel. Ook voor de zorgverleners zelf is dat overzicht een grote meerwaarde. Het beidt de kans om hun dienstverlening meer op elkaar af te stemmen en de samenwerking te versterken. Dankzij Alivia kunnen de persoon met een zorgnood en de leden van het zorgteam berichten met elkaar delen, bv. over de progressie van het zorgplan, de status van de persoon of openstaande vragen of onduidelijkheden.

Parallelle ontwikkeling en testfases

De verschillende doelgroepen en noden maken dat Alivia en PARKOUR als aparte toepassingen ontwikkeld worden. Niettemin is er veelvuldig overleg tussen beide ontwikkelteams om gemeenschappelijke componenten te kunnen gebruiken, bv. de mogelijkheid om te beeldbellen of chatten. Beide applicaties willen in 2024 klaar zijn om in een pilootfase uitgetest te worden door de eindgebruikers, waarna ze verder ontwikkeld worden.

Stuurgroep

visual vertegenwoordiging stuurgroep parkour

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het succes van het project. De stuurgroep heeft ook de bevoegdheid om het project te sturen binnen de kaders die uitgetekend werden door het managementteam van Opgroeien.

 Lijst namen en contactgegevens

Andere projecten