Waarderingsplatform voor organisaties voor zorg en ondersteuning gaat van start

22 april 2024
Zes meisjes met hun rug naar de fotograaf staan in een veld en maken hartjes met hun handen
Het waarderingsplatform voor gebruikers van organisaties in de zorg en ondersteuning is online. Het platform nodigt gebruikers van deze organisaties uit om hun waardering online te delen aan de hand van scores. Daarbij kunnen ze ook inhoudelijke feedback geven over verschillende aspecten van de dienstverlening. Het gaat over organisaties binnen de vier betrokken sectoren, nl. ouderenzorg, kinderopvang, jeugdhulp en personen met een handicap.

Met dit nieuwe platform streeft de Vlaamse overheid een aantal belangrijke doelstellingen na:

  • het aanbieden van een plaats voor positieve verhalen uit de zorg
  • het bieden van meer transparantie en informatie over het erkende zorg- en ondersteuningsaanbod in Vlaanderen 
  • het stimuleren van dialoog tussen gebruikers en organisaties en het inzetten op meer kwaliteit. 

Het waarderingsplatform start met een pilootfase van 2 jaar. Het operationele beheer van dit platform is toegewezen aan een consortium, aangeduid door de Vlaamse overheid. Tijdens de pilootfase wordt actief ingezet op initiatieven om het platform verder te verbeteren, zoals:

  • het stimuleren van deelname van meer organisaties 
  • de doorstart van klankbordgroepen binnen de vier betrokken sectoren  
  • het verzamelen van gebruikersfeedback.  

Tijdens de pilootfase is het alleen mogelijk organisaties te waarderen die zelf hebben aangegeven te willen deelnemen. Organisaties die nog niet op het platform staan maar wel interesse hebben, kunnen dit doorgeven via het inschrijvingsformulier.

Meer info

Andere nieuwsberichten