Oproep pilootorganisaties voor deelname aan waarderingsplatform

14 maart 2024
kennishub-opvoedingsondersteuning
De Vlaamse overheid wil een platform ter beschikking stellen waarop gebruikers van zorg, ondersteuning of opvang hun waardering kunnen delen met andere (potentiële) gebruikers. Hiervoor heeft de overheid een consortium uit de sectoren van de woonzorgcentra, jeugdhulp, kinderopvang en ondersteuning van personen met een handicap* de opdracht gegeven een waarderingsplatform uit te bouwen. Het consortium nodigt organisaties die zorg, ondersteuning of opvang aanbieden uit om mee verder vorm te geven aan dit platform. Elke aanbieder kan de komende twee jaren vrijwillig instappen in deze pilootfase.

Wat is het waarderingsplatform

Het waarderingsplatform is een website waar mensen met een zorg- en ondersteuningsnood of ouders die gebruik maken van kinderopvang ervaringen kunnen delen over de organisatie waarop zij een beroep doen. Dat geldt ook voor de mensen in hun omgeving. 

Zo kunnen zij hun eigen ervaringen delen over een aantal specifieke thema’s en ook een algemene feedback neerschrijven. Dit maakt de zorg transparanter, brengt positieve verhalen in beeld en heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van zowel kwaliteit als tevredenheid.

Hoe gaan we te werk?

Ben je een organisatie uit één van de sectoren van woonzorgcentra, jeugdhulp, kinderopvang en ondersteuning van personen met een handicap*? Dan kan je je vrijwillig kandidaat stellen om jouw aanbod door je gebruikers te laten waarderen op het waarderingsplatform.

Het platform gaat op 15 april 2024 van start met de eerste organisaties die zich hebben aangemeld. Elke organisatie die interesse toont, wordt door het consortium gecontacteerd. Samen bespreken we de mogelijkheid tot deelname en wanneer de organisatie online kan komen zodat gebruikers de organisatie kunnen waarderen. 

De komende twee jaren verzamelt het consortium feedback over het platform bij de deelnemende organisaties en hun gebruikers. Hiermee gaan we aan de slag. Zo kunnen we het platform verbeteren en optimaliseren om de gebruikersbeleving op het platform te verhogen. Dat maakt het waarderingsplatform voor jou als organisatie een waardevol instrument. Aan de hand van de waarderingen van gebruikers groeit jouw organisatie in openheid en kwaliteit.

Wie zijn we?

Het consortium waarmee de Vlaamse overheid in zee is gegaan voor dit platform brengt verschillende organisaties samen:

  • Vanuit de vzw PVBWijzer zetelen Dito, Gipso, Kando, Onafhankelijk Leven en het Vlaams Welzijnsverbond in het consortium.
  • Verder behoren de Gezinsbond, CM Vlaanderen, LM, het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Solidaris, de Vlaamse Ouderenraad en Zorgnet-Icuro tot het consortium.

De vier sectoren - jeugdhulp, kinderopvang, sector personen met een handicap en ouderenzorg – zijn dus vertegenwoordigd bij het verder op punt zetten van het platform.

Ook is er in het consortium een evenwaardig evenwicht tussen aanbieders van zorg, ondersteuning en kinderopvang enerzijds en gebruikers van dit aanbod anderzijds. De andere leden van het bestuur van de vzw PVBWegwijzer volgen de ontwikkelingen uiteraard mee op. Concreet gaat het om alin vzw, Fovig vzw, SOM en Symfoon vzw.

* residentiële  en dagopvang

 

Heb je nog een vraag? Stuur een e-mail naar contact@waarderingsplatform.be.

Andere nieuwsberichten