Waarderingsplatform in de zorg zoekt beheerder

30 oktober 2023
Foto van een laptop

Wil je samen met partners je schouders zetten onder het waarderingsplatform voor de jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap en residentiële ouderenzorg? Het Departement Zorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Opgroeien lanceren hiervoor een oproep. 

Wat is het waarderingsplatform?

Het waarderingsplatform is een digitaal platform waar gebruikers en hun omgeving hun ervaring met een zorgaanbieder met het brede publiek kunnen delen. 

De doelstellingen van dit platform zijn:

  • meer transparantie en informatie over de zorgverlening bieden;
  • positieve verhalen binnen de zorgsector benadrukken;
  • de interactie vergroten voor mogelijke kwaliteitsverbeteringen. 

Het waarderingsplatform start als een pilootproject vanaf begin 2024, gedurende 2 jaar. 

Wat is de opdracht van de projecthouder?

De projecthouder zal het waarderingsplatform beheren: 

  • de co-creatie van het waarderingsplatform;
  • het informeren en verbinden van de betrokken sectoren en belanghebbenden;
  • de uitvoering van operationele opdrachten en beheer.

Wie kan intekenen op de oproep?

De intekening kan gebeuren door een consortium dat een evenwichtige vertegenwoordiging van de vier betrokken sectoren verzekert: jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap en residentiële ouderenzorg. In dit consortium zijn ook de vertegenwoordigers van voorzieningen en gebruikers evenwichtig verdeeld.

Meer informatie over de projectoproep

Andere nieuwsberichten