Start pilootfase PARKOUR

19 februari 2024
sfeerbeeld PARKOUR

In minder dan een jaar slaagde Opgroeien er in de app PARKOUR te ontwikkelen. PARKOUR wordt een online platform waar jongeren informatie terugvinden over zichzelf en over de thema’s die hen bezighouden.

PARKOUR zet jongeren aan het roer van hun eigen traject binnen de dienst- en hulpverlening. Nu is het tijd om samen met enkele jongeren en hun netwerk aan de slag te gaan en de app te toetsen aan de praktijk.

Na de oproep van december 2023 waren heel wat voorzieningen kandidaat om samen met hun jongeren en netwerk dit boeiend traject te lopen tijdens een uitgebreide pilootfase. Zowel binnen de regio Gent als in de provincie Limburg zullen verschillende werkvormen PARKOUR uitproberen. Allen met heel veel goesting en een groot geloof in de meerwaarde van blended hulpverlenen. 

De gekozen organisaties zijn: Pleegzorg Limburg, De Wiekslag en De Oever (Limburg) en vzw Apart, Blij Leven en Sint-Lodewyck (regio Gent). 

  • In maart starten de eerste gesprekken binnen deze organisaties en de rekrutering van de jongeren.
  • Tegen 1 april kan iedereen aan de slag met de app op zijn smartphone of laptop. 

De pilootfase focust niet alleen op de technische aspecten of het design maar ook op het deontologisch kader. Verder reikt het kapstokken aan om PARKOUR te integreren in de dagelijkse praktijk.

Omdat er meer kandidaten dan plaatsen waren - zelfs kandidaten buiten de twee pilootregio’s - konden een aantal voorzieningen tot hun spijt niet instappen in het pilootproject. Het streefdoel is dat ook zij zo snel mogelijk aan de slag kunnen met PARKOUR. 

Ben je zelf ook geprikkeld om meer te weten over PARKOUR?

  • Neem een kijkje op PARKOUR | Opgroeien.
  • Denk mee na op de driemaandelijkse toon-en werkmomenten. Daar blijven we de input van de vele gebruikersgroepen verwerken.
Andere nieuwsberichten