Video

Koffie met Kennis | Ouderschap bij scheiding

Wat is het?

Maandelijks verwelkomt EXPOO|Opgroeien experts op de koffie over diverse thema's voor professionals binnen het brede werkveld jeugd- en gezinsbeleid.

In deze nieuwe aflevering van Koffie met Kennis staat ouderschap bij scheiding centraal.

Waarom is het belangrijk

Wanneer een gezin te maken krijgt met een scheiding dan staan de verschillende gezinsleden en hun omgeving voor de opdracht om zich te herorganiseren en herpositioneren omdat er de nood is aan een nieuw evenwicht. Omwille van de breuk moet ook het ouderschap gereorganiseerd en herschikt worden.

Hoe gebruiken

We gingen in gesprek met volgende experten over hoe je als professional kinderen, jongeren en gezinnen kan ondersteunen in de opvoeding en het ouderschap bij scheiding:

  • Vanessa Maes, klinisch psycholoog (VUB) en systeemtherapeute (IPRR) werkte jarenlang voor CGG PassAnt vzw, waar ze ruim ervaring opdeed als psychotherapeute voor ouders in een hoogconflictscheiding. Momenteel heeft ze een privépraktijk waar ze ouders begeleidt in complexe scheidingen, maar ook bij rouw en verlies. Ze is ontwikkelaar van het model "Parallel Solo Ouderschap", gebaseerd op een systemische visie van Lieve Cottyn (Interactie Academie), aangevuld met inspiratie vanuit verschillende therapeutische stromingen. Vanuit deze visie wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. We zetten evenmin in op het rechtstreeks verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Bij "Parallel Solo Ouderschap" ligt de focus op de ouder-kindrelatie. Schrijver van ‘Blijven staan ondanks de storm’ en ‘De helft van mij’.
  • Els Van Cauwenbergh (OSD Antwerpen) & Veerle Vanaerschot (OSD Vlaams-Brabant en Brussel) zijn regionale stafleden en staan in voor de multidisciplinaire ondersteuning van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank. Zij hebben heel wat ervaring in het omgaan met complexe scheidingen vanuit de positie van consulenten en het ondersteunen van ouders en kinderen in deze complexe situaties.

Auteur

EXPOO

Jaar van publicatie

2023

Thema's

Scheiding
Ook interessant