Presentatie

Geïntegreerde samenwerking in de eerste 1000 dagen van een kind

Wat is het?

Samenvatting van een werktafel, tijdens het Opgroeienfestival 2021.

Sprekers:

  • Samenwerken in de eerste 1000 dagen van een kind – Marie-Jeanne Schoofs, Agentschap Opgroeien
  • Born in Belgium Professionals, tool voor psychosociale anamnese en zorg op maat- Professor Katrien Beeckman, coördinator Born in Belgium Professionals
  • (Prenatale) Kindreflex – Tim Stroobants en Liv Leeman, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
  • Ontwikkelingen in de perinatale mentale gezondheid – Evelyne Deguffroy, Agentschap Opgroeien
  • Zorggarantie, vroegtijdige hulp op maat voor kinderen in ernstige verontrustende situaties en kwetsbare zwangeren – Benedikte Van den Bruel en Ann Van Loy, Agentschap Opgroeien

Waarom is het belangrijk

De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling en bepalen de kansen in het latere leven. Een geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners uit gezondheid en welzijn in deze periode is belangrijk omwille van volgende redenen:
1. om ongeboren en geboren kinderen een optimale start te geven
2. om sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid aan te pakken
3. om de kansen te grijpen die er zijn om gezinnen te ondersteunen
4. omdat investeren in deze periode het meeste opbrengt
Om zwangeren te ondersteunen beveelt het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aan om te werken met een psychosociale anamnese vroeg in de zwangerschap en dit voor alle zwangeren. “Born in Belgium Professionals” biedt een kader voor dit assessment en om zorg op maat volgens deze kwetsbaarheden aan te bieden. Maar hoe verhoudt dit instrument zich tot de Kindreflex? En wat betekent dit voor de zorggarantie? Hoe wordt dit gelinkt aan de ontwikkelingen binnen de perinatale mentale gezondheid ? We lichten dit graag toe in deze werktafel.

Hoe gebruiken

Deze werktafel bestaat uit meerdere bijdragen om je een zicht te geven op hoe diverse ontwikkelingen in de perinatale zorg elkaar versterken om aanstaande gezinnen vroegtijdig te ondersteunen.

Ook interessant