Onderzoeksrapport

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie van 1G1P in Groot Antwerpen

Wat is het?

Dit onderzoeksrapport geeft een weergave van de onderzoeksactiviteiten die plaatsvonden binnen het
kader van het tweede onderzoekjaar in het project rond 1G1P Groot Antwerpen, gefinancierd door Stad Antwerpen.

Waarom is het belangrijk

  • In het eerste jaar van dit onderzoekproject werd gefocust op de organisatorische inbedding van 1G1P binnen de Antwerpse context. De werkingsprincipes van de netwerkorganisatie als geheel, maar ook de verhoudingen en communicatielijnen tussen de individuele organisaties binnen het project werden in kaart gebracht. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de organisatorische afstemming tussen de centrale diensten en de vertakkingen tot in de wijkteams die eigen zijn aan de Antwerpse context.
  • In het tweede onderzoekjaar wordt een stap gezet naar de methodische invulling van 1G1P Groot Antwerpen. Niet de organisatie, maar het begeleidingsproces zelf komt centraal te staan. Met het onderzoek wordt getracht om 1G1P als hulpverleningsvorm in kaart te brengen, te kijken naar hoe deze hulpverleningsvorm ervaren wordt en welke dan de (ervaren) resultaten van 1G1P Groot Antwerpen zijn.

Hoe gebruiken

Onderzoeksvragen:

  1. Wat gebeurt er specifiek in de begeleiding van gezinnen en wat is de meerwaarde van de samenwerking voor het begeleidingsproces?
  2. Welke resultaten boekt 1G1P Groot Antwerpen vanuit het perspectief van de betrokken gezinnen?
  3. Welke meerwaarde heeft 1G1P Groot Antwerpen volgens de ruimere jeugdhulp en de wijk?

Auteur

A. Marana ea

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant