Onderzoeksrapport

1 gezin, 1 plan binnen de jeugdhulp in Vlaanderen

Wat is het?

Publicatie van het Onderzoekscentrum Sociale Inclusie van de KdG Hogeschool, die de opstart van de samenwerkingsverbanden 1gezin, 1plan van dichtbij konden meemaken en opvolgen.

Waarom is het belangrijk

Uit 2 oproepen zijn er 16 samenwerkingsverbanden geboren die alle met vallen en opstaan, met proberen en leren, met groeien en bloeien een verschillend ontwikkelingstraject afleggen. Via verschillende kanalen proberen de onderzoekers hun open vraag te stellen, o.a. via zelfevaluaties, via ‘1 Gezin, 1 Plan’-dagen, via visitaties en, daarom deze publicatie, via onderzoek naar ‘1 Gezin, 1 Plan’.

‘Waarom doen we dit op die manier op die plaats op dit moment en hoe helpt het gezinnen vooruit?'

Hoe gebruiken

Met deze publicatie richten de onderzoekers van KdG zich in de eerste plaats tot de begeleiders binnen 1G1P. Om nieuwe begeleiders houvast te bieden, maar evengoed reflectieoefeningen om met het team aan de slag te gaan.

  •  In een eerste deel wordt het kader en de doelen gesitueerd, die de Vlaamse overheid vooropstelt bij de oproep om samenwerkingsverbanden 1G1P te installeren. 
  • In deel twee worden de methodische principes van 1G1P aan het krachtenmodel van Gilsing (2017) verbonden, dat als reflectie kan dienen om deze principes te toetsen en hierover het gesprek aan te gaan. 
  • In een derde deel wordt ingegaan op het interprofessioneel werken en de rol van de begeleider als coach. Komende uit een specialistische setting is de overgang naar een generalistische perspectief niet altijd vanzelfsprekend. Er wordt een model aangeboden om het werken in een interprofessioneel team vorm te geven en hierover in gesprek te gaan

Auteur

Kathleen Van Loon en Bie Melis

Jaar van publicatie

2024
Ook interessant