Onderzoeksrapport

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie van 1G1P in Groot Antwerpen: Rapport 1

Wat is het?

Tussentijds rapport van het eerste onderzoeksjaar.

Dit onderzoek richt zich specifiek op één van de samenwerkingsverbanden, namelijk de implementatie van 1G1P in Antwerpen. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de stuurgroep van 1G1P Antwerpen en wordt mede gefinancierd door de Stad Antwerpen.
De hoofdoelstelling van het onderzoek is de potentiële impact ervan in kaart te brengen. Impact wordt hierbij gedefinieerd als de bedoelde en niet-bedoelde korte- en lange termijn veranderingen die 1G1P Antwerpen teweegbrengt op de verschillende betrokken niveaus: gezinsniveau, begeleidingsniveau, niveau van de deelnemende organisaties, niveau van het hulpverleningsnetwerk en niveau van de samenleving.

Het onderzoek is een samenwerking tussen KULeuven Lucas, KdG Expert en Universiteit Gent.

Auteur

KULeuven, Kdg, UGent

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant