Onderzoeksrapport

Jongvolwassenen tussen wal en schip. Beleidsdossier

Wat is het?

In dit dossier vind je zowel informatie over de situatie van de jongvolwassenen als cijfermateriaal, ideeën van hulpverleners over deze doelgroep en beleidsaanbevelingen.

Waarom is het belangrijk

De jongvolwassenheid is een zeer kwetsbare periode in het leven. Jongeren die in de laatste rechte lijn naar de meerderjarigheid beschouwd worden als jongvolwassenen bevinden zich eerder in een problematische “leefsituatie” dan  “opvoedingssituatie”. Ze hebben een verhoogd risico op sociale uitsluiting. Andere knelpunten zijn: gebrek aan binding, gebrek aan toekomstperspectief, gebrek aan een betaalbare woning, en een beperkte scholingsgraad en tewerkstellingskansen.

Hoe gebruiken

In dit dossier wordt dieper ingegaan op de betekenis van de  jongvolwassenheid als mutatie- of transitieperiode in het leven van mensen en het verhoogde risico op sociale uitsluiting dat ermee gepaard gaat. Er wordt gepeild aan de hand van cijfergegevens  en ervaringen van hulpverleners in het algemeen welzijnswerk en het profiel    van    de    jongvolwassenen    die    beroep doen op het hulpaanbod. Daarna wordt er gewezen op enkele belangrijke aandachtspunten in de hulpverlening aan jongvolwassenen. Tot slot worden enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd op verschillende domeinen t.a.v. jongvolwassenen in moeilijkheden. Met dit dossier wordt ervoor geijverd dat kwetsbare jongeren een loopplank krijgen op de brug naar de meerderjarigheid en niet meer tussen wal en schip vallen. 

Auteur

SAM vzw

Jaar van publicatie

2008
Ook interessant