Onderzoeksrapport

Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen. Cijfers en geleefde ervaringen van jongeren.

Wat is het?

Onder de 6.286 dak- en thuisloze personen die eind 2020 en 2021 geteld werden in negen steden en regio’s van het land, waren er 1.208 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar – dat is bijna een op de vijf dakloze volwassenen.

Deze jongeren hebben specifieke profielkenmerken. Hun situatie is het gevolg van een reeks negatieve levensgebeurtenissen in combinatie met mechanismen van sociale uitsluiting. Preventie, een aanpak op maat en geschikte huisvesting en begeleiding zijn hefbomen voor actie.

Dat zijn de belangrijkste resultaten van deze studie van UGent, KU Leuven en UCLouvain.

Auteur

Koning Boudewijnstichting

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant