Materialenpakket

Samen lokaal verschil maken

Wat is het?

Het inspiratiepakket van EXPOO 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren' wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren.  

Het biedt een praktijkgericht kader als introductie:

  • Kernprincipes 
  • Bouwstenen voor geïntegreerd werken 
  • Het hoe en wat van impactgericht werken 

Een wegwijzer: stappenplan om een parcours uit te werken op maat van je eigen samenwerkingsverband.

Waarom is het belangrijk

Gezinnen, kinderen, jongeren leven en groeien op in een complexe maatschappelijke context. Die complexiteit is boeiend en zorgt tegelijk voor uitdagingen en vraagstukken zoals kinderarmoede, laaggeletterdheid, schooluitval, integratie… Ook de drempels naar voorzieningen verlagen, blijft een aandachtspunt.   Allemaal zaken die te complex zijn om met één beleidsmaatregel of door één actor aan te pakken. 

Internationaal onderzoek toont aan dat de huidige dienst- en hulpverlening versnipperd is en zo niet tegemoetkomt aan de noden van gezinnen. Vlaanderen en de ons omringende landen zetten dan ook meer en meer in op het creëren van samenwerkingsverbanden en geïntegreerd werken. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Hoe gebruiken

Het pakket is bedoeld voor lokale actoren en samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind, OverKophuizen ... 

Het ondersteunt je om als samenwerkingsverband sterker in te zetten op het bundelen van krachten van actoren uit diverse levensdomeinen.  Op die manier zet je in op het wegwerken van maatschappelijke ongelijkheid en creëer je samen kansen voor kinderen en jongeren om kansrijk op te groeien. 

Je vindt een handig overzicht van de te nemen stappen in bijlage.

De leeromgeving gidst je door alle stappen.

Ook interessant