Materialenpakket

Resultaat van het Panda project: de website REACCH

Wat is het?

Het Erasmus+ PANDA Project bevordert de participatierechten van jonge kinderen, 12 jaar en jonger, bij beslissing via het versterken van het partnerschap van professionals met jonge kinderen betrokken in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Als onderdeel van het PANDA Project, heeft men de website REACCH ontwikkeld. Het acroniem staat voor Resources for Engaging And Collaborating with Children.

Waarom is het belangrijk

Het Panda-project heeft 4 concrete doelstellingen:

  • ondersteuning geven bij het creëren van samenwerkingsvoorwaarden voor participatieve hulpverlening met jonge kinderen;
  • versterking van de competentie van sociaal werkers/professionals;
  • ondersteuning van de implementatie van een participatieve benadering;
  • Trainers en opleiders voorzien van materiaal om nieuwe tools en methoden aan te leren.

De website REACCH ondersteunt praktijkwerkers, beleidsmedewerkers en leidinggevenden om kinderen te helpen hun stem te laten horen en toegang te geven tot hun participatierechten in een samenwerkende context.

REACCH wil ondersteunen in

  • het formuleren van samenwerkingsvoorwaarden om meer participatief te werken met jonge kinderen
  • het versterken van competenties van praktijkwerkers
  • de implementatie van een participatieve benadering
  • de ontwikkeling van opleiding voor studenten en professionals

Hoe gebruiken

Op de website vind je theoretische kaders, training, methodieken, tools, getuigenissen en meer.µ

 

Mer informatie over internationale samenwerkingen vind je hier.

Auteur

Panda Project

Jaar van publicatie

2023

Thema's

Participatie
Ook interessant