Draaiboek

Inclusie van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Wat is het?

Leidraad voor inclusieve kinderopvang van het VBJK.

Waarom is het belangrijk

Deze publicatie gaat over inclusieve kinderopvang. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen vinden kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften al een plek in de reguliere kinderopvang. Andere kinderopvanginitiatieven zoeken nog hoe ze op termijn opvang van die kinderen kunnen realiseren.

Hoe gebruiken

 Deze publicatie is bedoeld om de reflectie over inclusieve kinderopvang te voeden.

 Daarnaast reikt de publicatie concrete handvatten en tips aan. De volgende vragen en stappen van inclusieve kinderopvang komen aan bod:

  • Wat is inclusieve kinderopvang? 
  • Hoe bouw je aan een visie die inclusieve kinderopvang bevordert?
  • Wat doe je wanneer je bezorgd bent over de ontwikkeling van een kind?
  • Hoe zorg je voor een warm onthaal van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften en hun gezin?
  • Hoe ga je in de groep op een positieve manier om met verschillen tussen kinderen en families?
  • Wat zijn aandachtspunten wanneer je als kinderopvanginitiatief wil starten met inclusieve kinderopvang? 
  • Hoe kan je een netwerk uitbouwen dat de nodige steun geeft bij inclusieve kinderopvang? 

Je kan de publicatie ook lezen op de website van het VBJK.

Ook interessant