Document

Literatuurlijst Adoptie

Wat is het?

Uitgebreide lijst met boeken en films over adoptie, opgesteld door het Steunpunt Adoptie.

Waarom is het belangrijk

Over het thema ‘adoptie’ bestaan heel wat boeken, artikels, documentaires, films, websites…enz. Er is een variatie van verschillende adoptiethema’s op verschillende vlakken: wetenschappelijk onderzoek, leuke en minder leuke ervaringsverhalen, romans, kinderboeken, jeugdboeken… Sommige boeken zijn geschreven door hulpverleners, andere door wetenschappelijke onderzoekers en nog andere door afstandsouders, geadopteerden of adoptieouders. Het zou onbegonnen werk zijn om deze allemaal op te sommen. Daarom is dit een lijst met slechts een greep uit wat voorhanden is.

Hoe gebruiken

De meeste boeken kan je ofwel - ontlenen bij Steunpunt Adoptie ofwel aankopen bij VAG (Vereniging Kind en Adoptiegezin).

Auteur

Steunpunt Adoptie

Jaar van publicatie

2015

Thema's

Adoptie
Downloads  (1)
Ook interessant