Document

Een inspiratiegids over sociale steun als opstap naar veerkrachtig ouderschap

Wat is het?

Deze inspiratiegids kwam tot stand binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) ‘Sharing in caring: oudernetwerken als opstap naar veerkrachtig ouderschap’. Het project situeert zich in het Expertisecentrum Resilient People, onderzoekslijn ‘Sterke Gezinnen’. In deze onderzoekslijn gaan we aan de slag voor en samen met (toekomstige) gezinnen en hun (in)formeel netwerk met als doel veerkracht te versterken om preventief in te zetten op perinataal mentaal welbevinden en intergenerationeel welbevinden. Het doel van dit onderzoek is: veerkracht versterken in de transitie naar ouderschap door te bouwen aan sociale steun bij toekomstige en prille ouders.

Hoe gebruiken

De inspiratiegids ontwikkeld om professionals te inspireren tot het inzetten van sociale steun als opstap naar veerkracht bij (toekomstige) ouders. De inspiratiegids is opgebouwd uit de voorgenoemde realisaties in voortbouwende volgorde: het spel Veerkrachtverhalen (deel 2), de Speeddate-methodiek (deel 3) en de train-de-trainer (deel 4). Elk deel begint met een theoretische onderbouwing, licht vervolgens de methodiek of realisatie toe en besluit met enkele ervaringen uit het onderzoek. Hoewel de theoretische kaders en principes onderliggend zijn aan alle eerder dan één specifieke realisatie, werd ervoor gekozen om deze deel per deel te behandelen. Zo werd getracht om een voortbouwend verhaal en afwisseling in theoretische en praktische handvatten te verkrijgen.

Auteur

Vandekerkhof S., Malisse, L., Vanmechelen, B., & Lenie, L.

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant